Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Begroting 2019: de stad moet groener en diverser worden, en dat mag wat kosten

19 september 2018, 19.30 uur · Aangepast 19 september 2018, 22.17 uur

Ook de eerste begroting die het nieuwe stadsbestuur van GroenLinks, D66, PvdA en SP afleverde maakt duidelijk: de stad gaat linksaf. Veel extra geld om Amsterdammers met een achterstand vooruit te helpen, en investeringen om de stad groener, diverser en schoner te maken. Maar ook deze linkse zon gaat niet voor niets op: er zijn lastenverzwaringen nodig om al deze plannen mogelijk te maken.

Een zichtbaar trotse wethouder Groot Wassink presenteerde vanmorgen, samen met financiën-wethouder Kock, de begroting voor 2019. Na alle ambitieuze voornemens in het coalitieakkoord eerder dit jaar begon Amsterdam enigszins ongeduldig te worden. Waar bleven alle nieuwe plannen? Daar probeerden beide wethouders vanochtend antwoord op te geven. En hoewel de meeste plannen ook nu nog concreet moeten worden gemaakt, werd de nieuwe, linkse koers wel direct duidelijk.

Kansengelijkheid
De Amsterdammer die op welke manier dan ook een achterstand heeft, kan op hulp en ondersteuning van dit college rekenen. Extra geld om peuters al vanaf twee jaar naar de voorschool te kunnen brengen, banenplannen om statushouders of jongeren met een migratieachtergrond aan het werk te helpen, en miljoenen extra voor armoedebeleid, volwasseneneducatie en inburgering. Er zijn zelfs ideeën voor de inzet van mystery guests om arbeidsmarktdiscriminatie aan te tonen.

Tekst gaat verder onder de video:

Lokaal klimaatakkoord
Ook is aan 'het groen' gedacht. Er komt een 'lokaal klimaatakkoord', en binnenkort zullen er al 1000 parkeerplekken verdwijnen. Ook komt er een extra 'fietsring' die zal lopen vanaf de Ceintuurbaan tot en met de Bilderdijkstraat. Maar op concrete plannen om de binnenstad autoluw maken zullen we nog even moeten wachten. Die komen volgend jaar pas. Er wordt een heus masterplan 'handhaving en reiniging' aangekondigd, maar ook daar ontbreekt de precieze invulling nog. De Amsterdammer moet toch nog even geduld hebben.  

Lastenverzwaringen
Waar de Amsterdammer volgend jaar al wél op kan rekenen zijn lastenverzwaringen. Al blijft het college erop hameren dat Amsterdam een gemeente is met relatief lage lokale lasten. Stijging van de afvalstoffenheffing, en een hogere OZB. Maar volgens Groot Wassink is dat het waard: 'Vergeet het niet, we investeren de komende jaren 1,2 miljard in de stad. In scholen, in sportvelden, in allerlei goede voorzieningen voor Amsterdammers. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van deze begroting.' Bovendien zal volgens Groot Wassink vooral de bezoeker veel meer in de buidel moeten tasten: zo gaan de parkeerkosten voor bezoekers omhoog en gaat de toeristenbelasting naar zeven procent.  

Lees ook: Begroting: flinke lastenverzwaring en veel geld voor extra handhaving

'Meer taken, minder geld'
Aan ambities dus geen gebrek. Maar waar op termijn wel een gebrek aan dreigt, is geld. De stad krijgt volgend jaar 37 miljoen minder van het Rijk, en dat kan Amsterdam nu nog wel opvangen. Maar wethouder Kock is er niet gerust op dat dat zo blijft. 'Ik maak me wel zorgen. Amsterdam heeft de laatste jaren meer taken dan geld gekregen van het Rijk. En dat begint wel pijn te doen. Dat vind ik zorgelijk. Daarover zijn we in gesprek met het Rijk.'