Start van hoofdcontent

112

nl

Raadsleden niet blij met informatie van Halsema over nachtelijke sluiting Kazerne Victor

18 oktober 2018, 13.46 uur · Aangepast 18 oktober 2018, 14.33 uur

Gemeenteraadsleden hadden van burgemeester Femke Halsema graag meer informatie willen hebben over de nachtelijke sluiting van kazerne Victor in de Dapperbuurt. Vooral het feit dat er in de vrijdag verstuurde brief niks staat over het totaal aantal nachtelijke inzetten van de brandweerlieden van Victor is de raadsleden een doorn in het oog.

Halsema schreef vrijdagmiddag in de brief dat de kazerne Victor gemiddeld een keer per maand 's nachts uitrukt voor een (kleine) brand in een woning. Een uitspraak die ze 's avonds bij het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester herhaalde. In de brief wordt alleen niet gerept over de totale belasting voor de brandweerlieden van kazerne Victor tussen 23:00 en 7:00 uur. Vanaf 1 januari is de kazerne namelijk in die periode gesloten en moeten omliggende kazernes de inzetten overnemen.

Veel meer inzetten
De uitspraak van Halsema klopt feitelijk. In de eerste negen maanden van dit jaar rukten brandweerlieden van kazerne Victor in totaal zes keer uit voor een (kleine) brand. Het totaal aantal inzetten was veel hoger in die periode: de brandweerlieden werden 69 keer opgeroepen.

Lees ook: Proef: brandweerkazerne Victor in Dapperbuurt 's nachts dicht

54 van die meldingen waren met de hoogste prioriteit: prio 1. Het ging in de meeste gevallen om een brandmelding. Maar ook moest er meerdere keren worden uitgerukt voor een reanimatie. Vijftien keer werd en met een prio 2 uitgerukt. Het ging om onder andere storm- en waterschade-meldingen en liftopsluitingen.

'Veiligheid mag nooit in geding komen'
Sofyan Mbarki van de PvdA laat in een reactie aan AT5 weten dat hij deze informatie wel graag had willen hebben. 'Ik ben heel benieuwd hoe de omliggende kazernes al deze meldingen gaan opvangen. Daar ga ik zeker vragen over stellen aan de burgemeester', zegt de fractievoorzitter. 'De veiligheid mag nooit in het geding komen. Ik vertrouw er op dat de nachtelijke sluiting verder voldoende onderbouwd is.'

Lees ook: Onrust om nachtelijke sluiting brandweerkazerne: 'We zijn proefdieren in de proeftuinkazerne'

Ook Marianne Poot van de VVD zegt dat ze graag van de informatie over het totaal aantal inzetten op de hoogte was geweest. 'Dat had ze wel eerlijk moeten melden', zegt Poot. Wel wijst de VVD'er erop dat ze de cultuuromslag die momenteel plaatsvindt bij de brandweer relevanter vindt. 'Ik denk niet dat deze informatie bewust is achtergehouden. Maar er is eindelijk een belangrijke stap gezet met het instellen van de proeftuinkazerne.'

Lees ook: Oud-generaal Peter van Uhm wordt adviseur in 'stagnerend' veranderproces bij brandweer

Forum voor Democratie noemt de brief van Halsema slordig. 'Ik heb geen harde verdenking dat dit bewust is gedaan. Maar de brief is echt onvolledig. Er is selectief informatie met ons gedeeld', zegt fractievoorzitter Annabel Nanninga. 'We gaan de komende tijd zeker vragen stellen over de reorganisatie bij de brandweer. Het allerbelangrijkste is dat de veiligheid gewaarborgd blijft.'

'Verdedigbaar besluit'
Diederik Boomsma van het CDA had ook graag een completer beeld gehad van Halsema. 'Andere redenen om uit te rukken hadden beter ook opgenomen kunnen worden in de brief. Ik denk wel dat de nachtelijke sluiting van de kazerne een verdedigbaar besluit is.