Start van hoofdcontent

Stad

nl

MC Slotervaart vraagt uitstel van betaling aan, faillissement dreigt

23 oktober 2018, 12.20 uur · Aangepast 23 oktober 2018, 16.02 uur

Het MC Slotervaart heeft vandaag uitstel van betaling aangevraagd. Daardoor dreigt er faillissement voor het voormalige Slotervaartziekenhuis.

Volgens een persbericht is het ziekenhuis in 'financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte'. Verzekeraars hebben geen vertrouwen meer in een gezonde financiële toekomst.

Lees ook: Wat als het MC Slotervaart failliet zou gaan?

'Een faillissement is mogelijk onafwendbaar', aldus het ziekenhuis. 'De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg.'

Verbijsterd
De ondernemingsraad (OR) van het MC Slotervaart zegt 'verbijsterd' te zijn dat er uitstel is aangevraagd. 'Onvoorstelbaar dat zorgverzekeraars willens en wetens ziekenhuizen ten gronde richten.'

Volgens de OR is er de afgelopen maanden juist hard gewerkt aan toekomstscenario's voor het ziekenhuis. De scenario's hadden wel gevolgen voor het personeel, maar zouden 'minder extreem' zijn.

Lees ook: Voormalig voorzitter MC Slotervaart opgestapt

'1300 medewerkers worden momenteel met ontslag bedreigd. De eerste zes weken zullen zij geen salaris ontvangen waardoor velen direct in de problemen komen', schrijft de raad. 'Personeel dat altijd heel loyaal aan het ziekenhuis is geweest, ook in tijden dat het minder ging.'

'Ellende voor personeel'
De problemen spelen niet alleen bij MC Slotervaart. MC Ijsselmeerziekenhuizen in Flevoland hebben met precies dezelfde situatie te maken. De Raden van Bestuur geven later vandaag een persconferentie. 

'Wij hebben vanaf het begin onze vraagtekens gezet bij het verdienmodel van de MC groep', reageert FNV-bestuurder Cor de Beurs. Toch had er volgens hem 'veel ellende' voorkomen kunnen worden, als verzekeraar Zilveren Kruis meer bereid was geweest om concessies te doen.

Lees ook: Bestuur MC Slotervaart reageert op crisis: tien banen weg

'Ellende waar het personeel nu in dreigt te belanden', schrijft De Beurs. Wel hoopt hij nog op een goede oplossing voor zowel personeel als patiënten. De FNV gaat daarom binnenkort in gesprek met de bewindvoerder van MC Groep om de vervolgstappen te bespreken.

'We zijn zeer terughoudend'
Zilveren Kruis zegt te begrijpen dat hun keuze een grote impact heeft. 'Wij zijn echter zeer terughoudend bij het financieren van zorginstellingen', verklaart de zorgverzekeraar.

'We hebben gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid naar al onze verzekerden en toezichthouders om zorgvuldig met premiegeld om te gaan', schrijft Zilveren Kruis. 'Gebruik van premiegelden om financiële verliezen van een zorgaanbieder te compenseren past hier niet bij.'

Wethouder: zorg voor patiënten verzekerd
Wethouder Marjolein Moorman laat weten op de hoogte te zijn van de situatie. 'Mensen die op dit moment zorgen krijgen in het Slotervaartziekenhuis, blijven die zorg ontvangen', verzekert ze.

'Wij vinden het als gemeente zeer belangrijk dat er in Amsterdam voldoende capaciteit voor medisch specialistische zorg beschikbaar is en dat de huidige patiënten van het MC Slotervaart de zorg krijgen die zij nodig hebben', zegt ze. 'De grootste zorgverzekeraar heeft ons ervan verzekerd dat de ziekenhuiszorg in Amsterdam niet in de knel komt en een eventuele verandering van medische specialistische zorg goed opgevangen kan worden. Ook is er voldoende capaciteit voor medisch specialistische zorg in de regio beschikbaar.'