Start van hoofdcontent

112

nl

Ondernemingsraad brandweer: nachtelijke sluiting Kazerne Victor is niet veilig

26 november 2018, 10.56 uur · Aangepast 26 november 2018, 12.07 uur

De ondernemingsraad (OR) van de Amsterdamse brandweer vindt de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor niet veilig. De OR zegt wel de strijd tegen de sluiting te staken.

De OR zegt niet de verantwoordelijkheid te willen dragen over de de sluiting van Kazerne Victor. Die ligt volgens hen bij het veiligheidsbestuur en de gemeenteraad, die akkoord zijn gegaan met de sluiting. Dat staat in een brief van de OR aan de bevelvoerders van de brandweer, die in handen is van AT5.

Lees ook: Raadsleden niet blij met informatie van Halsema over nachtelijke sluiting Kazerne Victor

Kazerne Victor sluit per 2 januari in de nachtelijke uren. Ook wordt het vanaf het nieuwe jaar een zogeheten proeftuinkazerne. Na een jarenlange strijd met de korpsleiding gaf de OR in september van dit jaar eindelijk groen licht voor de proeftuinkazerne. 

Gesloten cultuur
In de proeftuinkazerne wordt geëxperimenteerd met andere dienstenroosters dan de huidige 24-uursroosters. Vanaf januari komen er 8-uursdiensten. Het moet bijdragen aan het verhelpen van de gesloten cultuur binnen de brandweer. Naast de brandweerzorg moet de kazerne ook een belangrijke buurtfunctie krijgen. Een exacte invulling hiervan is nog niet bekend, daar gaan de brandweerlieden samen met onder andere het stadsdeel een plan voor opstellen. Het experiment duurt twee jaar.

Lees ook: Meer vraagtekens bij informatievoorziening Halsema over brandweerkazerne en mediaverbod

Volgens de OR heeft de korpsleiding van de brandweer de ernstige zorgen die er heersen bij bewoners van Oost en het brandweerpersoneel de afgelopen weken niet weg kunnen nemen. Met de extra toezeggingen van burgemeester Femke Halsema, waaronder het voorleggen van de plannen aan de externe deskundigen van het Instituut voor Fysieke Veiligheid, is de OR wel blij.

OR betrokken bij evaluatie
De OR zegt de gang van zaken rondom de proeftuinkazerne continu in de gaten te zullen houden. 'De burgemeester heeft per brief toegezegd halverwege 2019 een overleg te hebben met de korpsleiding en OR zodat vastgesteld kan worden of de zorgpunten van de OR op een goede manier worden betrokken in de evaluatie', staat in de brief van de OR.

Lees ook: Brandweerman luidt noodklok over nachtelijke sluiting Kazerne Victor: 'Er wordt met mensenlevens gespeeld'

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad en de burgemeester spraken zich twee weken geleden uit voor de plannen van de proeftuinkazerne en de nachtelijke sluiting. De plannen zouden volgens de raad en Halsema veilig zijn. 'Hoewel de OR die overtuiging niet deelt en er binnen zijn mogelijkheden alles aan gedaan heeft om de nachtsluiting niet door te laten gaan, kan de OR nu niet anders dan de beslissing van de burgemeester en het veiligheidsbestuur accepteren', schrijft de OR.

Wettelijke aanrijtijden
Ook onder een deel van het personeel van de uitrukdienst van de brandweer heerst er grote onrust over de nachtelijke sluiting. Een chauffeur zei al eerder tegen AT5 dat er door de sluiting gespeeld wordt met mensenlevens. In de Indische Buurt zullen in de nacht de wettelijke aanrijtijden vanaf januari niet meer gehaald gaan worden door de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor.

Lees ook: 160 oudgedienden brandweer aan minister: 'Angstcultuur onder brandweerlieden'

Het is al lange tijd onrustig bij de Amsterdamse brandweer. Sinds Leen Schaap brandweercommandant is, en moet zorgen voor cultuurverandering onder zijn personeel, loopt het conflict regelmatig uit de hand. Schaap deed onder andere aangifte van doodsbedreigingen.

Onafhankelijk rapport
Vanwege het verzet tegen de plannen van Schaap is oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm aangesteld om een onafhankelijk rapport op te stellen over de situatie. Het rapport wordt volgende week verwacht. Ook zal hij plannen presenteren om de veranderingen bij de brandweer, die volgens Halsema stagneren, weer vlot te trekken.