Start van hoofdcontent

Stad

nl

Deskundigen gezocht voor advies over Javabrug

27 november 2018, 21.53 uur · Aangepast 27 november 2018, 22.38 uur

Wethouder Marieke van Doorninck wil dat een zogenoemd 'deskundigenpanel' zich gaat buigen over de Javabrug. Er wordt nog gezocht naar deze deskundigen, die over een aantal maanden advies gaan uitbrengen.

Dat schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. De komst van de brug staat op losse schroeven, omdat Rijkswaterstaat de mogelijke varianten niet veilig voor de scheepvaart vindt. Er vonden gesprekken over een oplossing plaats, maar daar is niks uitgekomen.  

Lees ook: Besluit over Javabrug vertraagd door onderhandeling met Rijkswaterstaat

Gemeenschappelijke basis
Van Doorninck zegt dat er nu afgesproken is om 'te zoeken naar een meer gemeenschappelijke basis voor de te maken afwegingen'. Daarom wordt er 'breder gekeken' naar de 'ontwikkelingen en de opgaven voor het Noordzeekanaalgebied en de ontwikkeling van de stad rondom het IJ'.

Er moet daarbij rekening worden gehouden met de hele Metropoolregio (het gebied van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer) en de komende dertig tot veertig jaar. 'Met deze (nieuwe) inzichten wordt opnieuw gekeken naar het geheel van oeververbindingen in relatie tot onder andere het OV-netwerk en fietsnetwerk', schrijft Van Doorninck. 

Lees ook: Waarom is de brug over het IJ een 'gevaar' voor de scheepvaart?

Inzichten
Het deskundigenpanel, dat nog in overleg tussen de gemeente en Rijkswaterstaat moet worden samengesteld, moet advies geven over wat deze inzichten voor de verbindingen over het IJ betekenen. De deskundigen in het panel moeten verstand hebben van bijvoorbeeld  verkeerskunde, stedenbouwkunde, civiele techniek, haveneconomie en nautiek.

Het panel zal naar verwachting pas over enkele maanden met een advies komen, maar dat kan ook later worden. 'Het streven is het advies de eerste helft van 2019 gereed te hebben', stelt de wethouder. Ze zegt de gemeenteraad daarna over dat advies te informeren.

Lees ook: Wel of geen brug over het IJ? De strijd tussen Amsterdam en Rijkswaterstaat

Tijdens een commissievergadering vorige week zei Van Doorninck nog dat de gemeenteraad waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019 een beslissing over de Javabrug kan nemen.