Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Bezoek aan de stad wordt duurder, maar hoe dan precies?

19 januari 2019, 07.00 uur · Aangepast 19 januari 2019, 10.06 uur · Foto: AT5

Het college start deze maand al met concrete gesprekken over het verhogen van de toeristenbelasting en de zogeheten vermakelijkheidsretributie. In totaal wil de gemeente de inkomsten uit bezoek aan de stad verhogen met 105 miljoen euro per jaar, te beginnen in 2021. Zowel ondernemers als Amsterdammers mogen meedenken over welke maatregelen de stad moet nemen om dat te bereiken.

Wethouder Udo Kock (Economie) gaf in november aan dat de toeristenbelasting omhoog zou gaan. Die doelstelling van 105 miljoen euro per jaar stond in het coalitieakkoord en staat wat het stadsbestuur betreft dan ook vast. Nu moet alleen nog worden bepaald met welke maatregelen de stad daar gaat komen.

Daarover gaat de stad de komende tijd dus in gesprek met belanghebbenden én met de Amsterdammers zelf. Ook wordt er een enquête verstuurd. In maart, als alle gesprekken zijn geweest, wordt de balans opgemaakt. Het definitieve maatregelenpakket om de toerist meer te belasten en de gemeentekas te spekken, wordt verwacht bij de Voorjaarsnota in - jawel - het voorjaar.

Lees ook: Toeristen zullen in de toekomst nog meer belasting gaan betalen

Dagbezoekers en verblijfbezoekers
Het stadsbestuur wil zowel de dagjesmensen als de verblijfstoeristen zwaarder belasten. Op dit moment zorgen toeristen die in de stad overnachten voor een opbrengst van ca. 80 miljoen euro aan toeristenbelasting. Dagjesmensen betalen op dit moment alleen via de zogeheten vermakelijkheidsretributie (VMR), die op een rondvaart of een stadsrondrit wordt geheven. Dat levert ongeveer 3,2 miljoen euro op, terwijl toch 30 procent van alle bezoekers die jaarlijks naar Amsterdam komen dagjesmens is. Voor beide heffingen heeft het college nu mogelijkheden tot verhoging verkend en uitgerekend.

De toeristenbelasting is dit jaar al verhoogd naar 7 procent. Een van de verkende maatregelen zou zijn om die belasting nog verder te verhogen naar 11 procent. Ook zou er kunnen worden gedacht aan een vast bedrag van 9,50 euro per persoon per overnachting. Hiermee zouden mensen die reizen op budget relatief meer belast worden. Een derde maatregel is een combinatie van de twee verhogingen: een samengesteld tarief van 5% per persoon per nacht plus 5 euro per persoon per nacht zou ook voldoende zijn om per jaar 105 miljoen euro extra binnen te krijgen.

Lees ook: Toeristenbelasting kan volgens wethouder drie keer zo hoog: 'De gebruiker moet betalen'

Evenementen, musea en festivals
De belangrijkste redenen waarom dagjesmensen Amsterdam bezoeken, zijn de musea, attracties en evenementen. Daarna wordt 'fun en uitgaan' als reden genoemd. Die activiteiten worden nu niet belast, maar dat zou in de toekomst wel kunnen gebeuren. Als de vermakelijkheidsretributie in de stad breder wordt toegepast op activiteiten en evenementen en 0,66 cent per persoon gaat bedragen, verdient de stad daar ongeveer 25 miljoen euro per jaar aan.

Een andere mogelijkheid die op tafel ligt, is het verhogen van de huidige VMR op rondvaarten en stadsrondritten. Die zou kunnen stijgen van 0,66 cent per persoon naar 3 euro per persoon. Die maatregel kan 11 miljoen euro opleveren.

Lees ook: Belasting op attracties voor dagjestoeristen

Amsterdammers zijn tegen
Dat de ondernemers in de toeristenbranche niet al te happig zijn op een verhoging van de belasting, laat zich raden, maar ook aan de Amsterdammers zelf kan de gemeente nog een kluif hebben. Het onderzoeksbureau OIS heeft in opdracht van AT5 en Het Parool de Amsterdammer namelijk al naar de verhoging van de tarieven op attracties gevraagd: 52 procent was tégen de maatregel.

In februari worden er vier bijeenkomsten georganiseerd waar Amsterdammers hun mening mogen geven.