Start van hoofdcontent

Stad

nl

Amsterdam dendert door: economie groeit harder dan in rest van Nederland

17 juni 2019, 10.54 uur · Aangepast 17 juni 2019, 15.46 uur · Foto: Hubert de Jong

Het gaat bovengemiddeld goed met Amsterdam en de regio. Tot die conclusie kan je komen na de economische verkenning die vandaag is gepubliceerd. De economie in de Metropoolregio Amsterdam groeit dit jaar en volgend jaar harder dan in de rest van Nederland. Ook komen er tienduizenden banen bij.

Zo groeit de economie in Amsterdam en omstreken dit jaar naar verwachting met 2,8 procent en volgend jaar met 2,3 procent. Landelijk gezien ligt dit respectievelijk 1,3 en 0,8 procentpunt lager. Met deze cijfers behoort de metropoolregio ook tot de top van Europa samen met Praag en Warschau. Ook Londen en Kopenhagen doen het goed.

Voor Amsterdam betekent dit dat er naar verwachting 57.000 nieuwe banen bijkomen dit jaar en komend jaar.

Toerisme en ICT
Belangrijke oorzaken van de sterke economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT – en andere commerciële dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterke internationale concurrentiepositie.

Lees ook: Amsterdamse economie draait op volle toeren

Volgens economiewethouder Udo Kock hebben veel inwoners profijt van de gunstige economische cijfers. 'Amsterdam is een sterke banenmotor met meer dan 100.000 nieuwe banen erbij in drie jaar. En de grenzen van de groei zijn nog niet in zicht.'

De economie in de regio Amsterdam groeit sinds 2013 al harder dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van andere grotere stedelijke regio's in Europa. En hoewel de groei de komende periode weliswaar wat afzwakt, mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, is dat minder sterk dan elders. 

Werkloosheid daalt
De werkloosheid daalt dit jaar ook iets, van 4 procent naar 3,8 procent. In 2020 zal het weer op de 4 procent uitkomen is de verwachting. 

De economische verkenning wordt vandaag gepresenteerd tijdens de tweede editie van de State of the Region, waar kennisinstellingen en overheden het gesprek zullen voeren over kansen en uitdagingen in de toekomst. Onder meer VU-hoogleraar Henri de Groot zal laten zien hoe de Metropoolregio Amsterdam er voor staat en zich ontwikkelt.