Start van hoofdcontent

Stad

nl

Toezichthouder onderzoekt handelswijze AIVD rond Haga Lyceum

3 juli 2019, 15.23 uur · Aangepast 12 juli 2019, 08.50 uur

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) stelt een onderzoek in naar de handelswijze van de AIVD bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum.

Dit doen ze naar aanleiding van 'vragen die in de samenleving bij voortduring leven over onder meer de grondslag voor het handelen van de AIVD jegens de school en de juistheid van de gegevens die de dienst heeft verstrekt.' Dat meldt De Volkskrant. In januari van dit jaar werd er een ambtsbericht verstuurd waarin de school met salafisme en terrorisme werd geassocieerd. De commissie gaat nu beoordelen of dit goed onderbouwd is.

Onderzoek
Het CTIVD opereert onafhankelijk en gaat onderzoeken of het doorsturen van informatie aan de gemeente Amsterdam en de Onderwijsinspectie 'noodzakelijk in het belang van de nationale veiligheid' was. Daarbij gaat de commissie beoordelen of is voldaan aan de 'vereiste van proportionaliteit', ofwel weegt het belang van gegevensverstrekking op tegen de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld wanneer het namen van personen betreft? Dat schrijft de CTIVD woensdag in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Eerste en Tweede Kamer. 

Lees ook: 'Verontrustende signalen AIVD over islamitisch Cornelius Haga Lyceum'

Banden met terroristische organisatie
Op het lyceum zouden 'richtinggevende personen' actief zijn, die eerder banden zouden hebben met een terroristische organisatie, het Kaukasus Emiraat. Zij streven naar een islamitische staat in de Kaukasus. Ook zou het bestuur de Onderwijsinspectie hebben gedwarsboomd, waardoor fatsoenlijke controle van de school onmogelijk was. 

Het bestuur van de school was laaiend toen het bericht in maart van dit jaar naar buitenkwam, zo vertelde Söner Atasoy, voorzitter van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), die de school beheert.  'Dit lijkt meer op een hetze tegen de school dan dat er iets anders aan de hand is', vindt Atasoy. 'Er is geen enkel feit benoemd. Ik zie geen enkel feit.'

Op de vraag of er inderdaad banden waren met een terreurorganisatie reageerde Atasoy fel. 'Wat voor een domme vraag is dit nou? Even serieus. Als iemand banden zou hebben met een terreurorganisatie, dan zouden wij nu in de gevangenis zitten.'

Lees ook: Gemeente wil landelijke maatregelen na onrust Cornelius Haga Lyceum

Geen overtuigend bewijs
Eerder stelden juristen al dat de inlichtingendienst zich op een hellend vlak begeeft door via ambtsberichten initiatieven te dwarsbomen die de Nederlandse veiligheid in gevaar kunnen brengen. Ook de Onderwijsinspectie kon na uitgebreid onderzoek geen bewijs vinden voor zowel antidemocratisch of salafistisch onderwijs. Journalisten van de Volkskrant meldde begin juni dat twee van de genoemde aanjagers niet of nauwelijks contact hebben gehad met de schoolleiding en de leerlingen - iets wat de inspectie ook concludeert. 

AIVD-topman Dick Schoof betreurt de ontstane rust en baalt ervan dat veel Nederlandse moslims het idee kregen dat de school zonder overtuigend bewijs verdacht werd gemaakt, zo meldt hij aan de Volkskrant. 'We moeten constateren dat we de maatschappelijke dynamiek niet voldoende hebben beheerst, gecontained. Dat we niet voldoende gehoor hebben gegeven aan de gevoelens in de moslimgemeenschap.'