Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Ivens gaat data delen tegen woonfraude: 'Het mag niet lonen'

8 juli 2019, 19.16 uur · Aangepast 8 juli 2019, 20.35 uur

Wethouder Laurens Ivens (Wonen) wil data gaan delen met woningcorporaties, politie en de rijksoverheid om woonfraude tegen te gaan. Hiermee moeten 'risicovolle adressen' opgespoord worden.

Dat maakte Ivens bekend in een brief. De schaarste op de woningmarkt zorgt volgens hem voor een 'perverse prikkel', waardoor illegale onderhuur steeds meer plaatsvindt. Maar hoeveel gevallen van woningfraude er nou precies zijn, blijft nog onduidelijk.

Toch komt volgens de wethouder 'uit diverse bronnen naar voren dat woonfraude veel meer voorkomt dan uit het aantal huurcontracten kan worden opgemaakt'. Hij maakte daarom onlangs bekend hoe hij dit probleem aan wil pakken. 

Afschrikken
De betrokken partijen gaan vooral inzetten op datasturing, intensieve samenwerking en 'leren en voorkomen'. Hierdoor moeten fraudepatronen en 'routes' beter zichtbaar worden. 

Lees ook: Ivens roept Tweede Kamer op tot aanpak woonfraude

Vervolgens is het de bedoeling om fraudeurs af te schrikken door boetes uit te delen. 'Woonfraude mag niet lonen', zo schrijft de wethouder. 

Datasturing
'Om woonfraude beter te bestrijden kan er veel beter gebruik worden gemaakt van data die bij de gemeente en de samenwerkende partners in beeld is', oordeelt Ivens. 

Door data nu meer te gaan verzamelen en delen, zouden 'risicovolle adressen' detecteerbaar moeten worden. Bovendien zou dat het gedrag van fraudeurs inzichtelijker maken, waardoor preventie mogelijk is. 

Intensieve samenwerking
De nadruk ligt daarnaast op intensieve samenwerking, waarbij een eenduidige aanpak het uitgangspunt vormt. 

Lees ook: 'Frauderende huurders zijn corporaties steeds slimmer af'

Ook wordt er onderzocht hoe er het beste gewerkt kan worden met zogenoemde 'combi-teams'. Deze handhavingsteams worden gevormd door zowel medewerkers van de gemeente als van de corporaties.

Leren en voorkomen
Onder het mom van 'leren en voorkomen' moet de aanpak tenslotte continu verbeterd worden. 'Bij het bestrijden van woonfraude zal door alle betrokken partijen ervaring moeten worden opgedaan. Daar waar nodig worden er aanpassingen gedaan', legt Ivens uit. 

Lees ook: 'Tientallen boetes uitgedeeld voor woonfraude in klusflats Bijlmer'

Bovendien moet het binnenkort makkelijker worden om boetes uit te schrijven. 'Daarmee kan nieuwe fraude in de toekomst worden voorkomen.'