Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gemeente gaat in gesprek met organisaties die Zwarte Pieten inzetten

20 september 2019, 20.32 uur · Aangepast 21 september 2019, 09.59 uur · Foto: Bart Post

Ambtenaren zullen gesubsidieerde organisaties die gebruik maken van Zwarte Piet benaderen voor een gesprek.

Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons. Zij vroeg of de gemeente hen erop kon wijzen 'dat de gemeente van gesubsidieerde organisaties verwacht dat zij zich niet schuldig maken aan het in stand houden van een karikatuur met aangetoonde discriminatoire aspecten'.

Lees ook: Hele raad neemt afstand van Sylvana Simons in verhit debat

Uitzoeken
'Ja', antwoordt het college van burgemeester en wethouders vandaag. 'Mochten er organisaties zijn die nog van Zwarte Piet gebruik maken, dan zullen wij met hen in gesprek gaan.' Ook zegt het college uit te gaan zoeken hoeveel gesubsidieerde organisaties gebruik maken of gebruik maakten van Zwarte Piet.

Als het aan Simons ligt, dan wordt in alle nieuwe subsidievoorwaarden opgenomen dat Zwarte Piet nooit wordt ingezet. Dat gaat de gemeente echter te ver. 'De Amsterdamse Subsidieverordening zou hierop moeten worden aangepast, het is niet evident dat een dergelijk voorschrift standhoudt bij de rechter.'

Lees ook: Stichting Sinterklaasintocht begrijpt ophef over nieuwe Amsterdamse piet niet

Wenselijker
Ook bepaalde de Raad van State eerder dat de burgemeester de bevoegdheid niet heeft om in de evenementenvergunning te bepalen dat er geen Zwarte Pieten mogen meelopen tijdens de intocht. 'Het lijkt daarom wenselijker en haalbaarder om met de organisatoren om tafel te gaan', stelt het stadsbestuur.

Simons vroeg daarnaast of een verbod op Zwarte Piet in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kon worden vastgelegd. De gemeente omschrijft dat als een 'zeer vergaand verzoek'. 'Dit zou namelijk ook betekenen dat bij privémomenten van burgers geen Zwarte Piet meer aanwezig zou mogen zijn, als daarbij (hoe kort ook) de openbare ruimte wordt betreden.'

Lees ook: Schrik om diefstal Zwarte Piet: 'Man begon te schreeuwen en was heel agressief'

Dat wordt door het stadsbestuur omschreven als een 'onevenredige inbreuk op het privéleven'. 'En het is tevens in strijd met de ondergrens van de gemeente. Het college raadt niet aan een dergelijke maatregel verder te onderzoeken.'