Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Wethouder over klachten huurwoningen: 'Ik schrik hier enorm van'

23 september 2019, 15.30 uur · Aangepast 23 september 2019, 16.38 uur

Lekkage, scheuren in muren en schimmel. Het zijn veel genoemde voorbeelden onderhoudsproblemen die naar voren kwamen in een bewonersenquête  van De Balie Live Journalism en AT5 over de staat van woningen in de stad. AT5 legde de klachten voor aan verschillende instanties en aan wethouder Wonen Laurens Ivens.

Mensen met zorgen over hun woning konden twee weken lang reageren op de enquête, waar ruim 1000 mensen op reageerden. 'Dat vind ik veel!', zegt Ivens. 'En dan ook nog een groot deel daarvan die zegt: ik maak mij ook zorgen over de gezondheidseffecten die het heeft. Ja daar schrik ik enorm van.'

Lees ook: Veel zorgen bij huurders door onopgeloste klachten, stress en knullige reparaties

Op de enquête reageerden veel Amsterdammers uit de wat oudere buurten zoals het Centrum, de Baarsjes en de Rivierenbuurt. Volgens Evert Bartlema, directeur van stichting !Woon - de instantie die huurders helpt met het melden van onderhoudsklachten - hebben we te maken met een probleem wat al jaren actueel is. 

Bartlema: 'We zijn al veel bezig met aardgasvrije en all electric woningen, maar tegelijkertijd hebben een heleboel woningen in de stad nog enkel glas, veel woningen hebben problemen met vocht en schimmel. We echt hebben op dat basale niveau nog een hoop te doen.'

De beheerders
Bijna 400 huurders met klachten gaven aan dat de problemen niet zijn verholpen nadat zij hier melding van hadden gedaan. 12 procent van deze particuliere huurders noemde beheerder Rappagne, die de volgende reactie stuurden. 

Rappange beheert voor vele (veelal kleine) particuliere huizenbezitters. Klachten die bij ons gemeld worden dienen te worden beoordeeld volgens de richtlijnen. Het kan zijn dat bepaalde klachten voor rekening van huurders zelf zijn. Bij grotere werken dienen wij deze ter goedkeuring aan de eigenaren voor te leggen (vaak middels een offertetraject), waarbij zij dienen te beslissen, daarbij gebruik makend van eigen budget en middelen. Dringende zaken trachten wij uiteraard direct op te lossen. Wij hebben daartoe ook een telefoonnummer welke 24 uur per dag bereikbaar is in het geval van spoedeisende zaken. Zonder verdere inhoudelijke kennis van uw enquête en de wijze waarop deze tot stand is gekomen lijkt conclusies trekken op dit ogenblik lastig en voorbarig. Rest ons te onderstrepen dat wij uiteraard iedere klacht serieus nemen.

De overige 60 procent van de respondenten huurt een corporatiewoning. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties reageerde als volgt op de klachten. 

De Amsterdamse woningcorporaties hebben bijna 185.000 woningen in eigendom. Elke huurder kan elke dag bij de eigen corporatie terecht met vragen over reparaties en onderhoud van de woning. Honderden collega’s staan hen te woord en gaan waar nodig zo snel mogelijk op pad om de huurders van dienst te zijn. Elke dag weer. Grote renovaties van bijvoorbeeld alle woningen in een complex plegen we in goed overleg met bewonerscommissies en volgens de wet pas na instemming van 70% van alle huurders. Daarover hebben we in Amsterdam goede afspraken gemaakt met de wethouder Wonen en met de vertegenwoordigers van alle Amsterdamse huurders en de stichting !Woon en daar houden we ons aan.

Om een indruk te geven van de omvang van het groot onderhoud: in 2018 renoveerden de corporaties samen 2.261 woningen op hoog niveau voor een bedrag van minimaal 25.000 Euro per woning.

Vervolgstappen
Maar toch zitten nog honderden Amsterdamse huurders onderhoudsklachten. Zowel Ivens als Bartlema roept deze groep op zich in ieder geval zo snel mogelijk te melden bij !Woon, zodat de stichting begeleiding kan bieden bij de nodige vervolgstappen.

Verder hoopt de Wethouder ook dat Den Haag de gemeente meer bevoegdheden geeft om sneller op te kunnen treden: 'Wij kunnen nu pas optreden als er aan een bouwbesluit niet wordt voldaan. Pas als de woning héél erg slecht is onderhouden, wanneer er bij wijze van spreken echt alleen maar schimmel aan het plafond zit, dan kunnen wij pas optreden. Dat is veel en veel te laat.'

Bijeenkomst Huren met Kuren
De enquête is inmiddels gesloten. Maandagavond organiseert De Balie de eerste bijeenkomst 'Huren met Kuren' over huizen met achterstallig onderhoud in Amsterdam. Hier worden de resultaten van de enquête verder toegelicht en spreken we met onder meer politici, stichting !WOON en met elkaar over de staat van de huizen in Amsterdam. U kunt zich hier (gratis) aanmelden.