Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Lid ondernemingsraad en leidinggevenden A'damse brandweer betrokken bij foto's reanimatie Maynard

4 november 2019, 14.27 uur · Aangepast 4 november 2019, 18.17 uur

Een prominent lid van de ondernemingsraad en zeker twee leidinggevenden van de Amsterdamse brandweer zijn betrokken geweest bij het maken en verspreiden van de foto's van de reanimatie van de doodgeschoten ex-voetballer Kelvin Maynard.

Dat melden hooggeplaatste bronnen binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aan AT5.

Maynard werd op 18 september van dit jaar geliquideerd nabij Kazerne Anton in Zuidoost. Kort na de schietpartij gingen er op internet foto's rond van de reanimatie van de ex-voetballer. Vrijdag werd duidelijk dat deze foto's zijn gemaakt door brandweerlieden die betrokken waren bij de hulpverlening.

Officier van dienst
Naast het prominente lid van de ondernemingsraad waren er twee leidinggevenden, een officier van dienst en een clustermanager, betrokken bij het maken en/of verspreiden van de foto's van de reanimatie. Dat melden bronnen aan AT5.

Lees ook: Meerdere brandweerlieden bekennen fotograferen op avond dood Maynard

Een dag na de schietpartij, op 19 september, heeft plaatsvervangend commandant Marleen van de Kerkhof contact gehad met de betrokkenen. 'Het lid van de ondernemingsraad heeft bekend de foto's te hebben gemaakt. Hij heeft verklaard ze daarna verspreid te hebben in een appgroep van de kazerne; daar zitten tientallen brandweerlieden in', zegt een bron.

Een andere goed ingevoerde bron laat weten: 'De bezetting van Kazerne Anton heeft met Van de Kerkhof gebeld. Ze sloegen daarmee bewust hun leidinggevende over. Ze wisten namelijk dat ze fout zaten met die foto’s en hebben de plaatsvervangend commandant gebeld, omdat die juist is aangesteld om te verbinden met de uitrukdienst.'

Lees ook: Grapperhaus: brandweerlieden maakten foto van reanimatie Maynard

Het lid van de ondernemingsraad zou hebben gezegd dat hij de foto's had gemaakt om 'ervan te kunnen leren.' Personeel zou dan kunnen zien hoe er gereanimeerd wordt. Bronnen zeggen daarover: 'Ze hadden verwacht dat de plaatsvervangend commandant daar wel oren naar zou hebben. Dat is natuurlijk onzin, want het maken van foto's van reanimaties is absoluut niet de bedoeling. Plaatsvervangend commandant Van de Kerkhof heeft het OR-lid dan ook laten weten dat dit excuus niet gebruikt kan worden, maar dat het anders opgelost zal worden.'

Onderzoek
Er is een onderzoek gaande naar de zaak. Dat wordt gedaan door een extern recherchebureau. Volgens bronnen, die de conceptversie van het onderzoeksrapport hebben ingezien, is de officier van dienst (één van de drie betrokkenen bij het maken en verspreiden van de foto's) niet eens bevraagd. 'Daarnaast heeft de korpsleiding het onderzoek bewust laten richten op wie de foto’s verder heeft verspreid. Het was de bedoeling om de aandacht af te leiden van de maker en de initiële verspreider. Hij is namelijk al jarenlang lid van de ondernemingsraad van de brandweer Amsterdam-Amstelland.'

Lees ook: Doodgeschoten Kelvin Maynard werd achtervolgd

De nieuwe brandweercommandant Tijs van Lieshout zou volgens ingewijden aansturen op het niet opleggen van (zware) sancties. 'Dat komt vanwege de functies die de betrokkenen bekleden. De aandacht op wie de kwalijke foto’s gemaakt heeft (en daar zou het juist om moeten gaan) wordt afgeleid door te zeggen dat er meerdere fotografen zijn geweest. Dit is allemaal bewust, zodat sancties uit kunnen blijven. Men wil praten met deze daders die al tientallen jaren onderdeel uitmaken van de verziekte cultuur. Er wordt willens en wetens niet opgetreden.'

Leen Schaap
De ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer en de vorige commandant Leen Schaap lagen lange tijd met elkaar overhoop. Schaap vond dat de OR de modernisering van het korps tegenhield. Dat beeld werd bevestigd door een rapport van de ombudsman. Daarin stond dat de OR aan het traineren, saboteren en bedriegen was.

Volgens bronnen binnen de Amsterdamse brandweer is er met de nieuwe commandant Van Lieshout een nieuwe wind gaan waaien binnen het korps. 'Hij zegt telkens over de OR en de uitrukdienst ''Het zijn goede mannen, Leen Schaap had het helemaal verkeerd''.'

Halsema
Ook burgemeester Halsema - die tevens voorzitter is van de veiligheidsregio - heeft meermaals haar vertrouwen uitgesproken in de ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer. Ingewijden vertellen dat er met regelmaat overleg plaatsvindt tussen Halsema en de ondernemingsraad.

Het feit dat nu één van de leden van de OR betrokken is bij de foto's van Maynard maakt de situatie pijnlijk voor de burgemeester. 'Zij (Halsema, red.) zal niet willen dat één van deze personen nu op deze wijze in de publiciteit komt, terwijl zij volhoudt dat deze ondernemingsraad een juiste gesprekspartner is (geweest)', zegt een bron.

Een woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland wil de betrokkenheid van het lid van de ondernemingsraad niet bevestigen, maar ontkent het ook niet. 'We doen geen uitspraken over namen.' De voorzitter van ondernemingsraad Stephane Conings zegt geen commentaar te willen geven zolang het onderzoek loopt.

Lees ook: Doodgeschoten Kelvin Maynard herdacht door teamgenoten

Het prominente lid van de OR was niet bereikbaar voor een reactie. Het rapport van het externe recherchebureau wordt deze week verwacht. Ook maakt de korpsleiding na het publiceren direct bekend of er voor de betrokkenen sancties volgen. Raadsleden hebben al aangekondigd woensdag tijdens de gemeenteraad vragen te willen gaan stellen aan burgemeester Halsema.