Start van hoofdcontent
nl

Bajes Kwartier: unieke samenwerking tussen projectontwikkelaar en wooncoöperatie

23 november 2019, 11.52 uur · Aangepast 23 november 2019, 12.09 uur · Door Redactie

De bewoners van Bajesdorp die 15 jaar in de oude cipierswoningen van de Bijlmerbajes woonden, gaan als wooncoöperatie een appartementencomplex bouwen in de toekomstige wijk Bajeskwartier. De ontwikkelaar die de andere woningen op het terrein van de gevangenis gaat bouwen, helpt de wooncoöperatie met advies over bijvoorbeeld vergunningen. 

De bewoners van Bajesdorp en de ontwikkelaar hebben dezelfde visie op duurzaam bouwen. Daarom ontwikkelden ze samen een plan waardoor Bajesdorp als wooncoöperatie een appartementencomplex kan gaan bouwen in de toekomstige wijk Bajes Kwartier.  Projectdirecteur Eva Hekkenberg: 'Wat zij nastreven op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van materialen, dat is wat wij hier in het groot gaan doen.'

Van tralies tot balkonhekjes

De energieneutrale stadswijk Bajes Kwartier zal ruimte bieden aan 1350 woningen, waarvan 30% sociale woningbouw. Vijf van de zes oude gevangenistorens worden gesloopt. Het streven is om 98% van het bouwafval te hergebruiken in de nieuwe woontorens. Zo zullen bijvoorbeeld de oude tralies dienst doen als balkonhekjes. De zesde toren blijft staan en krijgt een verticaal park met stadslandbouw. 

Arbeidsintensief

De wooncoöperatie Bajesdorp zal hun appartementencomplex ook duurzaam en circulair bouwen. Een wooncoöperatie is een woonvorm waarbij de bewoners zelf de bouw en het beheer van hun pand gaan doen. Hekkenberg vindt de woonvorm wooncoöperatie in het geval van Bajesdorp geslaagd. Maar over het algemeen maakt ze zich wel zorgen over de hoeveelheid werk die leden van wooncoöperaties moeten doen, zonder expertise te hebben. 'Je hebt te maken met je vergunningen, met een welstandscommissie. Alles wat daarbij komt kijken. Dus dat is eigenlijk heel arbeidsintensief', aldus Eva Hekkenberg. In het geval van Bajes Kwartier kunnen de leden van de wooncoöperatie Bajesdorp met hun vragen terecht bij de ontwikkelaar. 

Quote

Een wooncoöperatie opzetten, denk goed na voordat je daaraan begint.

Eva Hekkenberg

Kijk naar meer video's over wooncoöperaties bouwen, wonen en leven op de YouTubepagina van Bouw Woon Leef.