Start van hoofdcontent

Stad

nl

Amsterdam wordt steeds grijzer. Aantal ouderen in de stad stijgt komende tien jaar hard

5 december 2019, 12.30 uur · Aangepast 11 december 2019, 12.42 uur · Door Redactie

Door de vergrijzing komen er ieder jaar meer ouderen bij in Amsterdam. Bouw Woon Leef zoekt deze maand uit waar deze stille, maar steeds groter wordende groep Amsterdammers in de toekomst moet wonen.

Amsterdam krijgt over tien jaar te maken met 45.000 extra 65-plussers. In 2030 is 16% van alle Amsterdammers 65 jaar of ouder. In absolute aantallen neemt het aantal oudere Amsterdammers toe van 100.000 nu, naar 145.000 in 2030.

Landelijk is dezelfde trend zichtbaar. Het CBS verwacht dat er in heel Nederland de komende twintig jaar 1,5 miljoen 65-plussers bijkomen.

Huis aanpassen of verhuizen

Van de vergrijsde Amsterdammers woont ongeveer 90% zelfstandig. Vooral de stadsdelen binnen de ring zijn populair bij ouderen. Hierdoor wonen veel ouderen in vooroorlogse woningen die niet makkelijk aanpasbaar zijn. 

Daarom advieseert Ador Kwee van de Gemeente Amsterdam ouderen om op tijd bedenken of hun woning in de toekomst aanpasbaar is, of dat verhuizen de enige optie is. ‘Het begint bij jezelf, dat is een beetje een cliché. Maar goed, toch eerst kijken naar de eigen woning.'

Nieuwbouwwoningen aanpasbaar bouwen

Voor nieuwbouwwoningen is het gemeentebeleid dat negentig procent zo gebouwd wordt dat ze aanpasbaar zijn tot ouderenwoning. Daarnaast wordt vijf procent van de sociale nieuwbouw toegewezen aan ouderenhuisvesting.

Honkvaste ouderen 

Marleen Bosma, marktanalist bij Bouwinvest, onderzocht ouderenhuisvesting in de metropoolregio Amsterdam. 'We zien de grootste toename van het aantal ouderen in gemeentes als Weesp, Diemen, Almere en Ouder-Amstel.'

Ouderen blijven het liefst in hun vertrouwde omgeving wonen. Uit onderzoek blijkt dat 'hoe ouder de mensen zijn, hoe minder ze geneigd zijn om te verhuizen', aldus Bosma.

Andor Kwee bevestigt dat ook oudere Amsterdammers honkvast zijn. Een toenemend aantal Amsterdamse ouderen zal de komende jaren zijn huizen aanpassen, of tot de conclusie komen te moeten verhuizen. Of dat ook binnen Amsterdam kan is nog maar zeer de vraag met de huidige krapte op de woningmarkt. 

Zie de gehele aflevering over de toekomst van ouderenhuisvesting in Amsterdam op de YouTubepagina van Bouw Woon Leef.