Stad

NL
V

Bouw Woon Leef

Een stad als Amsterdam is continu in ontwikkeling. Vrijwel non stop wordt er gebouwd, ingericht of heringericht. Maar met welk doel? Wat is het resultaat? En misschien nog wel het allerbelangrijkst: wat vindt de Amsterdammer er van?

In het platform Bouw Woon Leef geven we een blauwdruk van de stad en laten we de kijker, de bewoner van diezelfde stad, op inspirerende wijze de evolutie van Amsterdam op het gebied van bouwen, wonen en leven zien.