Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Pand MC Slotervaart in handen Zadelhoff: gemeente houdt oud-bestuurders buiten de deur

17 december 2019, 17.32 uur · Aangepast 17 december 2019, 19.02 uur · Door Nicolai Brannan

Het pand van het failliete MC Slotervaart komt definitief in handen van Zadelhoff. Na bijna heel 2019 koortsachtig te hebben overlegd, zijn de gemeente en het vastgoedbedrijf er eindelijk uit. In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de oud-bestuurders van het omgevallen ziekenhuis nooit meer een rol kunnen krijgen binnen het nieuw op te richten zorgcentrum.

AT5 / Luuk Koenen

De onderhandelingen tussen Zadelhoff en de gemeente liepen op zijn zachtst gezegd niet soepel. Het grootste pijnpunt was de vrees dat de oud-bestuurders van het MC Slotervaart in de toekomst weer betrokken kunnen raken bij het nieuwe initiatief van Zadelhoff. Ook eiste de stad dat het pand een zorgbuurtfunctie zou blijven houden.

Zwaar middel

Om de touwtjes in handen te blijven houden, koos de gemeente ervoor om een zwaar middel in te zetten: eerst dwong de stad het recht op eerste koop af. Dat plan veegde de rechter van tafel. Vervolgens kondigde het stadsbestuur in maart aan een onteigeningsprocedure te zullen starten om zo het vastgoed in bezit te kunnen krijgen. Een unieke stap: het Amsterdamse bestuur deed dit nog nooit eerder.

De gekozen richting van de gemeente zorgde voor veel irritatie bij verschillende betrokkenen. Ook de gemeenteraad zag het direct onteigenen niet zitten en vroeg het college om met Zadelhoff in gesprek te gaan. De vrees was onder andere dat, wanneer Amsterdam daadwerkelijk het Slotervaartziekenhuis zou gaan onteigenen, de gemeente mogelijk aansprakelijk zou zijn voor de miljoenen die de curatoren zouden mislopen. Een langslepend juridisch conflict lag op de loer.

Onderzoek

De gemeente heeft nu in een overeenkomst met de vastgoedonderneming afgedwongen dat Loek Winter en Willem de Boer op geen enkele manier zich kunnen bemoeien meer het nieuwe zorgcentrum. Nu niet, maar ook niet in de toekomst. Winter en De Boer worden door velen aangewezen als de oorzaak van het faillissement van het MC Slotervaart. Of dat ook echt zo is, moet nog uit onderzoek van verschillende commissies blijken.

De commissie Van Manen, die het faillissement onderzoekt, komt begin 2020 met de resultaten hiervan. Donderdag publiceert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport over of de patiëntenveiligheid tijdens het faillissement wel voldoende gewaarborgd was.

Honderd procent akkoord

Met het akkoord tussen Zadelhoff en de gemeente zien de curatoren van het failliete ziekenhuis hun langgekoesterde wens in vervulling gaan: zij hebben een honderd procent akkoord voor de schuldeisers. Het vastgoed bedrijf heeft namelijk een bedrag van minimaal 45 miljoen euro toegezegd. Daarmee kunnen alle openstaande claims worden betaald, zo stelden de curatoren eerder.

Maximale huurprijs

Het ietswat gedateerde gebouw aan de Louwesweg wordt opnieuw ingericht als zorglocatie, zo is afgesproken in de intentieovereenkomst. Er moet ruimte komen voor maatschappelijke, laagdrempelige en betaalbare zorg, zo stelt de gemeente, die zelfs een maximale huurprijs heeft afgedwongen in de overeenkomst met Zadelhoff.

In het pand komt onder andere een wissellocatie voor verpleeghuiszorgaanbieders die een 'tijdelijke overbrugging nodig hebben bij verplaatsing of renovatie', zo schrijft de gemeente. Ruimte voor een nieuw ziekenhuis is er niet. Wel mogen delen van het gebouw gebruikt worden voor specialistische zorg, maar dat moet dan weer in samenwerking met een ander ziekenhuis.

Sloop

Een deel van het gebouw zal in de toekomst worden gesloopt. De gemeente en Zadelhoff werken hiervoor samen een plan uit. Op termijn zal de noordelijke laagbouw in ieder geval verdwijnen. Of er iets voor terugkomt, is nog niet bekend. De gemeente spreekt van 'herziening van de betreffende perceelgrenzen' tussen het Antoni van Leeuwenhoek en het pand van het voormalige Slotervaartziekenhuis.

Om ervoor te zorgen dat Zadelhoff zich aan de afspraken gaat houden, wordt er een speciale commissie van deskundigen ingesteld. Zij zullen toetsen of de toekomstige invulling van het gebouw voldoet aan de intentieovereenkomst tussen de gemeente en de vastgoedbeheerder.

Quote

'Het belang van goede en betaalbare zorg in Amsterdam en Nieuw-West staan voorop'

Wethouders van Doorninck en Kukenheim

Wethouders Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Simone Kukenheim (Zorg) spreken van een evenwichtige en toekomstbestendige overeenkomst 'waarbij het belang van goede en betaalbare zorg in Amsterdam en Nieuw-West in het bijzonder voorop staan'.

De directeur van Zadelhoff zegt blij te zijn, maar hij wijst er tegelijkertijd op dat er 'nog een lange weg te gaan is'. Zo moet onder meer de gemeenteraad zich nog over het plan uitspreken. Ook moeten de crediteuren nog worden aangeschreven en moet het faillisementsakkoord worden aangeboden.