Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Gemeente wil 'inefficiënte' inzameling van bedrijfsafval aanpakken

9 januari 2020, 23.05 uur · Door Redactie

De manier waarop bedrijfsafval wordt ingezameld in de stad moet anders. Volgens het college van B&W is het huidige systeem erg inefficiënt en werkt het misbruik in de hand.

Dit schrijft het college aan de gemeenteraad in reactie op schriftelijke vragen van raadslid Erik Flentge (SP) over het illegaal dumpen van bedrijfsafval in en rond het Wallengebied. Op ophaaldagen liggen de straten daar regelmatig bezaaid met vuilnis, omdat ondernemers daar illegaal hun afvalzakken zouden dumpen. 

Onherleidbaar afval en te veel inzamelaars

Ondernemers die minder dan negen afvalzakken per week aanbieden mogen gebruik maken van het zogenaamde reinigingsrecht, wat bedoeld is voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Vemoed wordt dat bedrijven hier misbruik van maken en veel te veel afval aanbieden. Dit onder meer omdat 'het afval nu niet 'herleidbaar is naar de ondernemer', schrijft het college.

Bedrijven met meer afval moeten een contract afsluiten met een particulier inzamelaar. Maar dit leidt volgens het college weer tot een teveel aan inzamelaars in de stad. 'Meer dan tien verschillende inzamelaars rijden kris kras door de stad. Dat leidt tot onnodig veel verkeersbewegingen met alle gevolgen van dien; CO2 uitstoot, opstoppingen, onveilige situaties.'

Een gerichte aanpak

Daarom wil het college werken aan een 'gerichte aanpak voor bedrijfsafval'. Omdat de gemeente niet de juridische middelen heeft om ondernemers te verplichten allemaal dezelfde inzamelaar te nemen, worden nu plannen gemaakt om het reinigingsrecht te verbeteren. Deze worden voor de zomer gepresenteerd in het Uitvoeringsplan Afval 2020-2025