Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Mogelijk windmolens op IJburg, bij Gaasperplas en in Zuid

12 februari 2020, 07.26 uur · Aangepast 12 februari 2020, 08.03 uur · Door Redactie

De gemeente heeft zeven 'zoekgebieden' uitgekozen waar in de toekomst mogelijk windmolens komen. Het gaat onder meer om IJburg, Zeeburgereiland, Zuid en de omgeving van de Noorder IJplas en de Gaasperplas. 

In de gebieden gaat de gemeente onderzoeken hoeveel windmolens er eventueel geplaatst kunnen worden. Vervolgens wordt per gebied verdiepend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing,
bouw en exploitatie.

Wethouder Marieke van Doorninck wil dat in 2030 tachtig procent van de elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens komt van zon- en windstroom uit de stad. 'Juist omdat
Amsterdam niet in haar eigen energiebehoefte kan voorzien en dus leunt op de regio, wil ik de
mogelijkheden die er zijn voor wind en zon zoveel mogelijk benutten.'

Het gaat om deze zeven gebieden:

Gemeente Amsterdam

Als de zeven zoekgebieden niet leiden tot voldoende zon- en windenergie, of als er 'een grotere landelijke opgave aankomt', dan wordt landelijk Noord en het IJmeer als extra zoekgebied aan de lijst toegevoegd. Vooralsnog wordt landelijk Noord ontzien. Buiten de zeven zoekgebieden vindt geen onderzoek plaats.

Ook moeten er volgens de gemeente veel meer zonnepanelen komen. In 2030 zou de helft van het geschikte dakoppervlak bedekt moeten zijn door deze panelen, Amsterdammers zouden door de gemeente 'ruimhartig ondersteund' moeten worden om mee te werken. 

'Nu geldt nog dat de gemeente bezitters van grote daken alleen faciliteert', zegt Van Doorninck. 'Maar uiteindelijk moet iedereen meedoen.'