Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Amsterdam rekent klimaatplannen door: 'Het is haalbaar'

6 maart 2020, 09.15 uur · Aangepast 6 maart 2020, 11.23 uur · Door Redactie

Amsterdam heeft haar plannen laten doorrekenen voor een klimaatneutrale stad. Uitkomst: dat kan lukken, maar ook mislukken. Wethouder Van Doorninck (GroenLinks) is in ieder geval optimistisch; met de routekaart 'Amsterdam Klimaatneutraal 2050' wil ze concreet maken hoe de omslag naar schone energie eruit moet gaan zien.  

De duurzaamheidswethouder liet de onderzoekers van CE Delft, die volgens hun website 'met onafhankelijk onderzoek bijdragen aan een duurzame samenleving', haar plannen onder de loep nemen. Amsterdam wil over tien jaar 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990 het geval was. Net als de rest van Nederland wil de stad in 2050 bijna helemaal klimaatneutraal zijn.

Er is nu specifiek gekeken naar de doelstelling van 2030. 55 procent minder uitstoot kan gehaald worden, mits er wordt uitgegaan van 'een maximaal effect van het voorgenomen beleid'. Als het niet zo vlotjes loopt met de regels uit Amsterdam en Den Haag en/of als de samenwerking met alle betrokken partijen in de samenleving spaak loopt, dan kan het ook een stuk lager uitvallen: 21 procent. De onderzoekers zien het zonnig in, 48 procent minder uitstoot moet haalbaar zijn.

Quote

'De omslag naar schone energie is in ieder geval begonnen en niet meer te stoppen'

marieke van doorninck, wethouder duurzaamheid

Amsterdam verwacht volgens 'de routekaart' van Van Doorninck veel van de immense operatie om de stad aardgasvrij te maken. Helemaal geen aardgas meer zou een kwart minder uitstoot van broeikasgassen betekenen. Daar staat tegenover dat er overgeschakeld moet worden op restwarmte en elektriciteit om gebouwen te verwarmen en je eten te koken.

Critici menen dat om die elektriciteit op te wekken, je juist meer CO2 gaat uitstoten. Volgens de wethouder en de doorrekening hoeft dat niet zo te zijn, zolang het kabinet erin slaagt om 'een schonere nationale elektriciteitsproductie' te realiseren. Ook wordt er rekening gehouden met de efficiency van warmtepompen.

Over tien jaar moet al het verkeer in Amsterdam ook emissievrij zijn. Dat doet een flinke duit in het zakje, maar de onderzoekers maken een paar voorbehouden. Er moeten wel voldoende laadpalen zijn, de aanschaf van zo'n elektrische auto kan voor Amsterdammers een probleem zijn en de stad heeft nog niet de bevoegdheid om verregaande milieuzones in te voeren.

Quote

'In 2050 komt onze energie volledig uit zon, wind, planten en de warmte van de aarde zelf'

MARIEKE VAN DOORNINCK, WETHOUDER DUURZAAMHEID

De invloed van de groei van de stad op de CO2-uitstoot achten de ingenieurs uit Delft verwaarloosbaar, maar ook hier, zolang er aardgasvrij wordt gebouwd en er uitstootvrij wordt gereisd.

Saillant is verder nog dat het noodlijdende AEB met zijn weer opstartende verbrandingsovens ook goed is voor ruim tien procent van de koolstofdioxide in de Amsterdamse lucht. Het bedrijf staat nu in de verkoop, maar voor de toekomst is daar de hoop gevestigd op een nieuwe CO2-afvanginstallatie.  

De moed zakt de één bij al deze mitsen en maren wellicht in de schoenen, zo niet bij wethouder Van Doorninck die reikhalzend uitkijkt naar het jaar 2050: 'Dan komt onze energie volledig uit zon, wind, planten en de warmte van de aarde zelf. Voor de een is dit nog toekomstmuziek of zelfs verontrustend, voor de ander is het al dagelijkse praktijk. De omslag naar schone energie is in ieder geval begonnen en niet meer te stoppen.'

Wethouder Van Doorninck is vrijdagavond te gast in Park Politiek om een toelichting te geven op haar plannen om Amsterdam klimaatneutraal te maken. De uitzending is om 17:15 uur te zien op AT5 en via AT5.nl/live