Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Waarom stoppen met aardgas geen goed idee is

5 maart 2020, 15.00 uur · Aangepast 5 maart 2020, 23.49 uur · Door Redactie

Dringend advies vanuit Eindhoven van energie-hoogleraar David Smeulders. Amsterdam doet er beter aan nu niet van het aardgas af te gaan. De kosten zijn gigantisch en het zorgt juist voor méér CO2-uitstoot. ‘Ik maak me zorgen over het draagvlak.’

AT5

AT5 ging langs in het lab van de hoogleraar Energiesystemen aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Voor het college-bord legt Smeulders uit waarom een aargasvrije stad nu juist niet bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen, de belangrijkste daarvan natuurlijk dat Nederland in 2050 95 procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990.

Smeulders: ‘Onze doelstellingen zijn niet ‘ik wil de groenste stad zijn’, want dat wil iedereen. Onze doelstellingen zijn niet ‘ik wil de meeste bloemen planten daar’. Nee, onze doelstellingen zijn: ik wil die CO2-uitstoot naar beneden brengen.’

David Smeulders, hoogleraar Energiesystemen

En uit de berekeningen van de professor volgt dat de gasketel per eenheid geproduceerde energie minder vervuilend is dan overstappen op elektriciteit om mee te koken of huizen te verwarmen. Die elektriciteit moet namelijk geproduceerd worden en Nederland – en ja, dus ook Amsterdam – is daarvoor de komende decennia nog wel even afhankelijk van een ‘stroommix’ die afkomstig is uit aardgascentrales, kolencentrales, biomassacentrales, een beetje kernenergie en een deel groene energie.

‘Dan moeten we dus afvragen of die ketel door dit palet, of dat resulteert in een vermindering van CO2-uitstoot’, vervolgt Smeulders. ‘Als je naar de cijfers kijkt zie ik hier 180 en hier 490. Dat betekent dat als ik van gas naar elektriciteit ga, komt er dus meer CO2 uit.’

Quote

'Blijf nou van mijn gasleidingen af'

David Smeulders, HOOGLERAAR ENERGIESYSTEMEN

Ook neemt de vraag naar elektriciteit – denk aan de Tesla’s, datacenters en warmtepompen – nu al explosief toe. Amsterdam kent een relatief robuust stroomnet, al zijn storingen ook hier al geen zeldzaamheid. In de rest van de Nederland voorziet Smeulders grote problemen: ‘Het verschil, misschien handig om te weten, er gaat door het aardgasnet tien keer zoveel vermogen dan door het stroomnet. Dus als we zeggen we schaffen het hele aardgasleidingennet af, dan betekent dat dus dat de stroomkabels tien keer zo dik moeten worden. Dat is dus acht jaar praten, twee jaar graven en zijn we dus alweer tien jaar verder.’

En de hoogleraar zou zo graag zien dat er wat zuiniger wordt omgesprongen met dat fijnmazige gasnetwerk. Volgens Smeulders kan dat net namelijk op termijn bijdragen aan een echt duurzame oplossing. Om er waterstof doorheen te vervoeren bijvoorbeeld of voor de opslag van groen gas.

Quote

'Ik ben lid van GroenLinks en daar ben ik ook trots op'

David Smeulders, HOOGLERAAR ENERGIESYSTEMEN

Meewarig kijkt de Brabander dan ook naar de politiek waar logica het volgens hem aflegt tegen ideologie: ‘Ik ben lid van GroenLinks en daar ben ik ook trots op. Ik probeer dus ook alles te doen om die klimaatdoelen te halen, met behoud van maatschappelijk draagvlak.’

Over dat draagvlak maakt hij zich dus zorgen, ook in Amsterdam dat de ambitie heeft om in 2040 al aardgasvrij te zijn, wat de gemeenschap en individuele burgers volgens hem veel geld gaat kosten. Voor de in Amsterdam al vrijgemaakte 150 miljoen euro uit het Vereveningsfonds heeft Smeulders nog wel een laatste advies: 'Gebruik dat geld voor de isolatie van woningen. Een no regret option van de bovenste plank.' 

Vrijdagochtend ontvouwt wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck haar plannen om Amsterdam klimaatneutraal te maken. Door middel van een 'routekaart' wil ze laten zien hoe de omslag naar schone energie eruit zou moeten zien. Vrijdagavond is Van Doorninck te gast in AT5's Park Politiek om de plannen toe te lichten.