Stad

NL
V

Gedetineerden Schiphol bezorgd over gezondheid: 'Spanning is om te snijden'

27 maart 2020, 18.22 uur · Aangepast 29 maart 2020, 21.35 uur · Door Redactie

Op het Justitieel Complex op Schiphol is onrust ontstaan onder gedetineerden, omdat er volgens hen niet voldoende aandacht wordt besteed aan maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Drie gedetineerden hebben los van elkaar contact gezocht met AT5. 

'Ik zit dubbel op de cel, dus met zijn tweeën in een cel. De ruimte tussen elkaar is een meter, minder dan een meter zelfs soms', vertelt Michael, die al ruim acht weken vastzit omdat hij zijn taakstraf niet uitvoerde. Hij zat met verschillende gevangenen in de cel. 'Als mijn medegevangene naar huis mag, heb ik hier morgen weer iemand anders zitten.' 

Quote

'Als mijn medegevangene naar huis mag, heb ik hier morgen weer iemand anders zitten'

Michael, gedetineerde Justitieel Complex op Schiphol

Ook een gedetineerde uit Purmerend, die vastzit op Schiphol, heeft AT5 benaderd. Hij sluit zich aan bij het verhaal van Michael. Volgens de gevangenen is er binnen de muren van het complex onrust ontstaan. 

'Iedereen is hier een beetje angstig', zegt Michael. 'De spanning is om te snijden. Op het moment dat er een nieuwe binnenkomt, dan wordt die helemaal de hoek ingekeken. Want je weet maar nooit natuurlijk. Gisteren is er iemand die vanuit Curaçao naar Schiphol kwam binnengebracht. Hij wordt alleen nagekeken op de normale gang van zaken en daarna zo bij iemand op cel gezet.'

Quote

'Op het moment dat er een nieuwe binnenkomt, dan wordt die helemaal de hoek ingekeken'

MICHAEL, GEDETINEERDE Justitieel Complex op Schiphol

Tijdens het luchten gaat het volgens de gedetineerden ook niet goed. Zo zou er geen anderhalve meter afstand kunnen worden bewaard, omdat alle gevangenen tegelijkertijd via een smalle route naar buiten worden geleid. 

'Dan sta je met een mannetje of zestig te wachten, ga je naar beneden en ga je luchten. Daarna ga je net zo hard met zestig man weer terug', vertelt Michael. 'Afstand houden is niet mogelijk.'

Quote

'Voor het luchten sta je met een mannetje of zestig te wachten, afstand houden is niet mogelijk'

MICHAEL, GEDETINEERDE Justitieel Complex op Schiphol

Een woordvoerder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat justitie de adviezen van het RIVM voor zover dat kan zoveel mogelijk probeert te volgen. Nieuwe gedetineerden worden volgens het Ministerie wel degelijk eerst gescreend. 'Als iemand ziekteverschijnselen vertoont, wordt diegene in isolatie geplaatst. En dat geldt ook voor de mensen die al in de gevangenis zijn, die worden dan ook afgezonderd', aldus een woordvoerder. 

Volgens Michael is het gevangenispersoneel er ook klaar mee. 'Ze zeggen allemaal tegen mij dat ik gelijk heb.'