Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Bekijk hier de tijdlijn van de Veiligheidsregio over de te drukke demonstratie op de Dam

9 juni 2020, 07.04 uur · Aangepast 9 juni 2020, 08.33 uur
Door Redactie · Foto: Inter Visual Studio / Remy Roosien

De tijdlijn van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van de antiracisme demonstratie op 1 juni op de Dam en wat daaraan vooraf ging. Burgemeester Halsema is hier de voorzitter van.

Zaterdag 30 mei

 • Eerste signalen over mogelijke demonstratie via sociale media.

Zondag 31 mei

10.55

 • Eerste interne informatiebeeld van de politie naar aanleiding van het Facebook event “solidarity protest against anti-black violence in the US and EU”. Locatie is het Museumplein. - Aantreffen tekst ‘Black Lives Matter’ op stoep van VS consulaat.

13.30

 • EL (Eenheidsleiding) wordt geïnformeerd over de mogelijke demonstratie. Politie en piket OOV bespreken de demonstratie en de beleids- en tolerantiegrenzen.

14.30

 • Eerste rapportage van Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) en het Caribisch Netwerk van de politie (CNP) gaat uit van 500 aanmeldingen.

16.30

 • Politie (CNP) heeft contact met de organisator. Deze geeft aan dat locatie de Dam is geworden, verwacht 150-200 deelnemers, van 17.00 tot 18.30 uur

16.45

 • De organisator van de oorspronkelijke demonstratie op het Museumplein sluit aan bij demonstratie op de Dam met de 500 deelnemers die zich daarvoor via sociale media hebben aangemeld.

16.52

 • Kennisgeving door de organisatie van de demonstratie voor 250-300 personen komt binnen bij de gemeente. Locatie is de Dam.

17.48

 • Het informatiebeeld van politie over de demonstratie is dat de organisator streeft naar een vreedzaam protest met inachtneming van de coronamaatregelen. Dit informatiebeeld wordt gedeeld met de gemeente, Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

18.07

 • De voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (hierna: de voorzitter) wordt geïnformeerd door piket OOV. De schatting van het aantal deelnemers is tussen de 250 – 300. Er zijn diverse afspraken gemaakt met de organisator (o.a. 1,5 meter afstand houden, eigen ordedienst, livestream voor mensen die niet willen/kunnen deelnemen).

18.17

 • Voorzitter informeert de politiechef over een bericht van een Raadslid met zorgen over mogelijke escalatie.

18.23

 • Voorzitter gaat akkoord met voorstel van 18.07. Piket OOV informeert politie dat de voorzitter akkoord is. 

18.45

 • Politie (CNP) heeft contact met de organisatie. Op sociale media zijn er 600 -800 aanmeldingen. Op basis van ervaring gaat de politie er van uit dat 1/3 van de mensen die zich hebben aangemeld daadwerkelijk komen.

21.40

 • Voorzitter deelt zorgen over emoties bij de demonstratie en het aantal aanwezigen met de politiechef en de directeur OOV en stelt de vraag of de driehoek hier een gezamenlijke strategie op moet maken.

21.45 en 22.02

 • Politiechef en voorzitter hebben contact. Er wordt afgesproken dat er maandagochtend opnieuw contact is of het beeld zich wijzigt. Als het beeld wijzigt zal er een driehoek zijn.

22:59

 • Politieleiding deelt het informatiebeeld en de lijn van optreden met de voorzitter en de hoofdofficier van justitie: De demonstratie zal van 17.00 tot 18.30 uur plaatsvinden op de Dam.
 • Politie schat het aantal deelnemers tussen 100 en 300. De organisatoren noemen het een solidariteitsactie anti-zwart racisme en politiegeweld. De aanleiding is de dood van George Floyd in Minneapolis, maar de organisatoren noemen ook etnisch profileren door de belastingdienst en de dood van Mitch Henriquez. De organisator heeft een eigen ordedienst, ze hebben mondkapjes beschikbaar voor de deelnemers en nemen de RIVM richtlijnen in acht. Er is een livestream voor de thuisblijvers.
 • De politie heeft goed contact met de organisatoren en de ervaring is dat zij de afspraken nakomen. Politie stelt voor om de-escalerend en empathisch op te treden. Daarom worden wijkagenten en het Caribisch Netwerk Politie ingezet. Door een laag profiel te houden wordt gezorgd dat er geen reden is voor demonstranten om zich tegen de politie te keren.

23.07

 • Voorzitter bedankt politieleiding voor bericht en spreekt vertrouwen uit in de voorgestelde aanpak. Voorzitter geeft daarbij nog aan dat morgen de start is van de herdenkingsmaand van het afschaffen van de slavernij en dat de emoties daaromtrent zich nog wel eens zouden kunnen vermengen met de demonstratie. De politieleiding meldt alles goed te monitoren.

Maandag 1 juni

10.30

 • Intern informatiebeeld van politie. Op sociale media hebben 1.100 mensen aangegeven te willen komen. Op basis van ervaring gaat de politie er van uit dat 1/3 van de mensen die zich hebben aangemeld daadwerkelijk komen. Daarnaast is er een kleine mogelijkheid tot tegendemonstratie. Organisatie verwacht nog steeds 200 – 300 deelnemers en geeft aan dat er geen specifieke anti politie / pro rellen sentiment zijn. DRIO geeft aan dat er kans is op anti politie sentiment.

rond 11.00

 • Intern politiebeeld; het betrokken district heeft het idee dat er meer mensen zullen verschijnen dan dat door de organisatie wordt aangegeven; op dat moment is de schatting maximaal 800 mensen. Ook met dit aantal is het eerder bepaalde driehoeksbeleid met het beschikbare personeel uit te voeren.

12.00

 • Voorzitter en politiechef hebben contact. Het beeld van zondagavond 18.07 en 22.59 wordt bevestigd ten aanzien van de aantallen en de kans op escalatie. Op basis van dat beeld besluiten voorzitter en politiechef dat er geen reden is voor een driehoeksoverleg. Politie (CNP) heeft contact met organisatie.
 • Ordedienst van de organisator is om 15.00 uur aanwezig om goed voor te bereiden en te handhaven op 1,5 meter. Ze verwachten 1.000 tot 1.200 deelnemers op basis van sociale media maar politie gaat, op basis van eerdere ervaringen, uit van 1/3 opkomst.

14.00

 • Intern informatiebeeld van de politie. Op sociale media staan 2.000 deelnemers, politie schat 1/3 opkomst op basis van ervaringen.

16.00

 • Intern informatiebeeld politie. Voorbereiding van de organisatie in gang. Er worden mondkapjes uitgedeeld. Daarnaast wordt er opgeroepen tot 1,5m afstand houden via ordedienst, spandoek, borden en omroepen. Er zijn kruizen aangebracht op de Dam. Er zijn veel borden met teksten zoals ‘Black Lives Matters’ en ‘I can’t breath’, dit bevestigt het politiebeeld en het beeld van de organisatie van het sentiment. De nadruk ligt op de- escaleren en goed contact met organisatie.

16.50

 • Waarneming politie. Aantal deelnemers neemt snel toe, van 500 naar 1000 in tien minuten. Hierna hebben voorzitter en politiechef telefonisch contact over het aantal deelnemers, er zijn circa 1.000 mensen op de Dam. Er worden maatregelen worden genomen om ruimte te creëren ten behoeve van 1,5 meter. De 1,5 meter afstand wordt niet overal nageleefd. Het politieadvies is om de afgesproken lijn van optreden (de-escalerend en empathisch) vast te houden.

17.02

 • De voorzitter informeert de minister van Justitie en Veiligheid dat de demonstratie op de Dam veel meer mensen trekt dan door de organisatie geraamd en dat (lang) niet iedereen 1,5 meter afstand houdt. De voorzitter geeft aan dat er crowd control maatregelen worden genomen, maar dat de demonstratie niet ontbonden wordt.

17.10

 • Politiechef deelt de voorzitter en het hoofdofficier van justitie mee dat de Dam zeer druk is, maar de sfeer goed. Mobiliteit is grootste issue nu. Tram en autoverkeer gaan eruit om ruimte te creëren ten behoeve van de 1,5 meter. Politiechef deelt mee dat handhaven op Corona regels geen optie is, nemen we mee in evaluatie.

17.30

 • Voorzitter gaat bijeenkomst in de ambtswoning in over de start van de herdenkingsmaand van het afschaffen van de slavernij en houdt daar een toespraak.

17.49

 • Politiechef informeert de voorzitter en de hoofdofficier van justitie dat het aantal deelnemers stevig oploopt. Inschatting gaat nu over de 5.000 deelnemers. Het verkeer is onder controle. Veel mensen zijn met het openbaar vervoer. Sfeer is goed. Programma verloopt volgens schema.

18.04

 • Politiechef en voorzitter hebben contact. Politiechef geeft aan dat uitstroom op eigen beweging de veiligste manier is om de demonstratie af te laten lopen. Ze komen overeen niet af te wijken van de lijn van optreden gezien nadere eindtijd 18.30 uur in combinatie met de risico’s van politie ingrijpen.
 • Voorts geeft de politiechef aan dat alles wordt gedaan om de coronamaatregelen te handhaven. Politie heeft continu contact met de organisator en benadrukt in die contacten de programmatijden aan te houden. Voorzitter vertrekt richting de Dam.

18.15

 • Eerste demonstranten verlaten de Dam, - Politie monitort dat programma op tijd eindigt, aanwezige agenten geven aan dat er weinig nodig is om de situatie te ontbranden. 18.30 Begin grote uitstroom van deelnemers.

19.05

 • Voorzitter meldt de driehoek dat ze op de Dam is geweest. Goede sfeer. Mensen dichtbij elkaar, maar veel mondkapjes en handschoenen.

19.15

 • Waarneming politie. Uitstroom is op gang. De sfeer is goed. Er worden geen openbare orde problemen verwacht.

20.00

 • Politiechef informeert voorzitter en hoofdofficier van justitie dat de Dam rustig is. De rust is zo goed als terug gekeerd, naar schatting zijn er meer dan 10.000 deelnemers geweest.