Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Rechter: UvA mag online surveillancesoftware inzetten

11 juni 2020, 16.49 uur · Door Redactie

De UvA mag online surveillancesoftware inzetten bij studenten die vanuit huis tentamens moeten maken. Dat bepaalde de rechter in een zaak die door twee studentenraden en een student tegen de universiteit was aangespannen.

Het online surveilleren, proctoring genoemd, gebeurt omdat studenten tentamens vanwege het coronavirus veelal thuis moeten afleggen. Proctoring moet ervoor zorgen dat ze daarbij niet frauderen door bijvoorbeeld informatie op internet op te zoeken, of met anderen te overleggen.

Het programma zorgt ervoor dat webcam, microfoon, internetverkeer en gebruik van muis en toetsenbord in de gaten worden gehouden. Bij verdachte activiteiten krijgen surveillanten een melding, waarna ze de gegevens kunnen raadplegen. 

En daar maakten de studenten bezwaar tegen. Ze vinden dat de software inbreuk maakt op hun privacy en dus in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook waren ze van mening dat de UvA eerst toestemming had moeten vragen aan de studenten, voordat ze met deze software aan de slag gingen.

Coronaregels

De rechter meent echter dat het gebruik van proctoring rechtmatig is. Zo is er geen sprake van onrechtmatige inbreuk op de privacy, omdat de AVG de universiteit de ruimte biedt om persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de publieke taak als onderwijsinstelling. De rechter is het met de UvA eens dat de coronaregels het noodzakelijk maken dat tentamens online worden gemaakt en dat hierbij anti-fraude maatregelen worden genomen.

Bovendien oordeelt de rechter dat studentenraden geen instemmingsrecht hebben als het gaat om regels rondom surveilleren. De UvA had hen dus niet eerst om toestemming hoeven vragen.