Start van hoofdcontent

Stad

nl

UvA laat eigen handelen onderzoeken na klachten over grensoverschrijdend gedrag

17 juni 2020, 18.21 uur · Door Redactie

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) stelt een onafhankelijk en extern onderzoek in naar hoe de universiteit heeft gereageerd op meldingen van studenten over grensoverschrijdend gedrag. 

Aanleiding is het artikel in het NRC van afgelopen vrijdag, waarin meerdere studenten aangeven slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag door een docent.

'We schamen ons diep voor iedere casus die opduikt. We moeten er allemaal van doordrongen zijn dat er geen plaats mag zijn voor seksisme en racisme aan de UvA en opgetreden wordt waar nodig', schrijft het bestuur in een reactie. 'Een cultuurverandering is noodzakelijk.'

'Aanrakerige' docent

Zes (oud-)studenten van de opleiding Conservering en Restauratie deden tussen 2012 en 2018 meldingen bij de universiteit, vanwege een 'aanrakerige' docent. Desondanks bleef de docent gewoon lesgeven.

Zondag kondigden UvA-studenten aan dat zij naar aanleiding van het artikel vrijdag willen gaan demonstreren op Roeterseiland. Ze eisen 'structurele hervormingen' binnen de onderwijsinstelling.