Start van hoofdcontent

Panel

nl

AT5-enquête: driekwart Amsterdammers zwijgt bij overtreden corona-regels in ov

18 juni 2020, 07.00 uur · Aangepast 28 augustus 2020, 16.33 uur · Door Redactie

Driekwart van de Amsterdammers spreekt mede-reizigers niet aan als die zich niet aan de corona-maatregelen houden in het openbaar vervoer. Dat blijkt een enquête die AT5 hield onder ruim 1400 Amsterdammers. 'Je krijgt gelijk een grote bek.'

Reizigers wordt onder andere gevraagd zo veel mogelijk afstand van elkaar te houden (liefst 1,5 meter) en de spits zo veel mogelijk te mijden. Bijna de helft van de ov-gebruikers die wij spraken, is van mening dat lang niet alle reizigers zich aan de voorschriften houden; 20 procent noemt het naleven van de regels zelfs ronduit slecht.

'Het stoort mij mateloos dat medereizigers de regels aan hun laars lappen, te dichtbij staan, bij in- en uitstappen nemen ze geen afstand ', zegt één van hen.

Maar daar iets van zeggen, wordt liever vermeden. 'Als je iemand aanspreekt is het alsof je een moord hebt begaan. Men reageert te agressief.' Bijna driekwart van de ondervraagden zegt dan ook mede-reizigers niet aan te spreken op hun gedrag. 'Ik ben bang voor besmetting en ruzie', vat één van hen het kernachtig samen.

Uit de reacties blijkt dat het vooral de angst voor agressie is die mensen weerhoudt om anderen aan te spreken. Slechts een kleine twintig procent van de ondervraagden maakt er wel een punt van als een mede-reiziger zich niet aan de maatregelen houdt. 

Uit de toelichting van respondenten zien we opvallend vaak terug dat mensen bang zijn voor een negatieve of zelfs agressieve reactie. 'Beseft u hoe gevaarlijk dat tegenwoordig is? Een grote mond en bedreigingen is vaak het resultaat', zegt een van de ondervraagden. 

Een ander schrijft: 'In de huidige maatschappij durf ik niemand aan te spreken op het gedrag.' Weer iemand anders: 'Iemand aanspreken is vragen om uitgescholden te worden. Als iemand zich niet aan de regels wil houden, voorspelt dat al geen rustige reactie.'

Quote

'Iemand aanspreken is vragen om uitgescholden te worden'

respondent at5-enquete

Uit de reacties komt ook naar voren dat reizigers het niet als hun taak zien om mede-reizigers aan te spreken op het niet naleven van de regels. 'Daar is OV-personeel en handhaving voor'. 

In de enquête vroegen we Amsterdammers of hun ov-gebruik is veranderd sinds de coronacrisis, hoe ze de maatregelen in het openbaar vervoer ervaren, of ze vaker de bus, tram, metro of pont mijden en hoe ze mondkapjes op de pont ervaren. In totaal deden ruim 1400 mensen mee. In dit artikel vind je de uitkomsten.