Start van hoofdcontent

Stad

nl

Waternet onder verscherpt toezicht: "Onvoldoende grip op cybersecurity"

2 april 2021, 18.49 uur
Door Redactie · Foto: R.Franken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Waternet onder verscherpt toezicht geplaats. Dat komt omdat Waternet "zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau onvoldoende grip heeft op de eigen cybersecurity".

Dat zou een risico vormen voor de kwaliteit en levering van drinkwater, zo schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Waternet heeft bijvoorbeeld nog geen procedure voor het melden van ICT-inbreuken die grote gevolgen voor het leveren van drinkwaterlevering kunnen hebben.

Ook vindt er onvoldoende gestructureerd risicomanagement, evaluatie en bijsturing plaats. Volgens de ILT zijn er inmiddels verbeterstappen gezet, maar is het verscherpt toezicht toch nog nodig. Er moet ook een beter verbeterplan komen.  De ILT zal "scherp in de gaten houden" of de gemaakte plannen worden uitgevoerd.

"Het verscherpt toezicht zal duren tot het moment dat er weer sprake is van vertrouwen dat Waternet de leveringszekerheid en kwaliteit van drinkwater en de daarvoor benodigde besturing en processen, in het bijzonder die van cybersecurity, in voldoende mate op orde heeft", schrijft Van Nieuwenhuizen.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938