Start van hoofdcontent

Stad

nl

Coronasterfte bij Amsterdammers met migratieachtergrond bijna 1,5 keer hoger

20 mei 2021, 17.23 uur · Aangepast 20 mei 2021, 18.04 uur · Door AT5 & NH Nieuws

Amsterdammers met een migratieachtergrond worden onevenredig zwaar getroffen door het coronavirus. Zij werden vaker opgenomen in het ziekenhuis, maakten twee tot vier keer vaker een infectie door en het sterftecijfer was bijna 1,5 keer hoger. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’, dat GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos vandaag publiceren. Om hier wat aan te doen presenteert de gemeente vandaag een plan van aanpak.

Met cijfers toont het onderzoek aan dat onder bepaalde bevolkingsgroepen de test- en vaccinatiebereidheid minder is. Zo blijkt dat mensen met een migratieachtergrond uit lagere inkomenslanden zich over het algemeen veel later laten testen dan mensen zonder migratie achtergrond.

Ook blijkt dat mensen uit de Surinaamse en Ghanese gemeenschap zich aanzienlijk minder laten testen dan mensen met een Nederlandse, Turkse of Marokkaanse achtergrond. En blijkt dat de vaccinatiebereidheid bij Marokkaanse Amsterdammers het laagst is.

Verklaringen hiervoor kunnen onder meer slechtere woon- en werkomstandigheden zijn, onderliggende aandoeningen als diabetes en overgewicht, die vaker voorkomen onder deze groepen, en taboe over en angst voor het hebben van een infectie. Maar ook een informatieachterstand door een taalbarrière kan van invloed zijn op de intentie om wel of niet te testen op corona of te laten vaccineren tegen het virus.

Omdat extra inzet nodig is om bepaalde bevolkingsgroepen te informeren en ze beter in staat te stellen zich te beschermen tegen het coronavirus, komt de gemeente nu met een plan van aanpak. “De komende tijd maken we ons hard voor de groepen Amsterdammers die zwaar zijn getroffen en die nog twijfels hebben over vaccinatie. We doen dat in nauwe samenspraak met de verschillende gemeenschappen en een netwerk van artsen, ambassadeurs en betrokken stadsgenoten”, laat zorgwethouder Kukenheim weten.

Extra voorlichting

Om te beginnen zal de GGD extra voorlichtingsbijeenkomsten en meertalige spreekuren organiseren. Ook volgen er coronacolleges op middelbare scholen in kwetsbare wijken. Ook komen er bijeenkomsten met en voor de verschillende gemeenschappen, in samenwerking met onder meer buurtmoeders, moskeeën en kerken. Verder wordt er gewerkt aan voorlichtingsmateriaal in verschillende talen om te verspreiden via (online) netwerken, huisartsen, apotheken en stadsdelen.

Daarnaast is de GGD Amsterdam deze week gestart met een vaccinatiecampagne voor alle Amsterdammers. Deze campagne is vooral gericht op bevorderende factoren en een goede algemene informatievoorziening over vaccineren.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938