Start van hoofdcontent

Stad

nl

Ombudsman kraakt 'rafelrandenbeleid' gemeente

9 augustus 2021, 13.00 uur · Aangepast 9 augustus 2021, 14.25 uur · Door Robin Antonisse

De gemeente heeft onvoldoende oog voor de belangen van de gebruikers van rafelranden van de stad, nu het die plekken nodig heeft voor onder andere woningbouw. Dat stelt de gemeentelijke Ombudsman, die naar aanleiding van diverse zaken spreekt van een 'patroon'. De rafelranden zijn de gebieden aan de rand van de stad, vaak plekken waar al jaren bedrijfjes zitten of mensen wonen.

Woonboten aan de Windtunnelkade

Nu de stad zo in ontwikkeling is zijn die plekken vaak interessant voor de bouw van huizen en komen de gebruikers van die gebieden in het nauw omdat ze weg moeten.

"Wij zien dat de gemeente zich dan ten doel stelt om die rafelranden voortvarend leeg te krijgen en daarbij onvoldoende oog heeft voor de belangen van de gebruikers die daar vaak al heel lang zitten en steeds gedoogd werden door de gemeente", aldus plaatsvervangend Ombudsman Anne Martien van der Does.

Afgelopen maand schreef de Ombudsman een kritisch rapport over de gang van zaken rond de voorgenomen verplaatsing van een woonboot aan de Windtunnelkade op bedrijventerrein Schinkel in Zuid. Hierbij handelt de gemeente volgens de Ombudsman 'in strijd met de behoorlijkheidsnormen'. Het lukt de eigenaar van die woonboot al jaren niet om duidelijkheid te krijgen over haar recht op een vervangende ligplaats voor haar ark. Volgens de Ombudsman komt dat doordat de gemeente jarenlang niet heeft opengestaan voor een inhoudelijk gesprek.

Alternatieve locatie

De toenmalige eigenaar van de woonboot, die daar sinds 1965 ligt, kreeg in 2012 een brief van de gemeente dat er naar een gelijkwaardige alternatieve locatie voor zijn schip zou worden gezocht en dat de kosten van deze verplaatsing voor rekening van het stadsdeel zouden komen. De woonark werd in 2016 vervolgens overgekocht, nadat de toenmalige eigenaar een jaar eerder was overleden.

De nieuwe eigenaresse, die voorafgaand aan de koop van het stadsdeel te horen kreeg dat alles rond de verplaatsing in orde was, kreeg echter in 2018 in een brief van de gemeente te horen dat door het overlijden van de toenmalige bewoner de verplichting om te zoeken naar een alternatieve locatie was vervallen. Volgens het stadsdeel was het aanbod persoonlijk en niet overdraagbaar. De stadsdeelvoorzitter zei later tegen de Ombudsman dat dit beleid zou zijn van de centrale stad, terwijl dat helemaal niet zo blijkt te zijn.

Gemeentelijke dwangsommen

De eigenaresse nam een advocaat in de arm. Na diverse mailwisselingen kreeg ze uiteindelijk van het stadsdeel een erfpachtaanbieding tegen 'een grondprijswaarde die op dat moment geldt', zonder enige financiële tegemoetkoming. "Volgens de eigenaresse en haar advocaat hebben, buiten ontmoetingen in de rechtszaal om, partijen elkaar in deze periode één keer gesproken, waarbij ze opnieuw de ongemotiveerde mededeling kreeg dat zij geen enkel recht had", aldus de Ombudsman.

Woonboten aan de Windtunnelkade

Inmiddels heeft het stadsdeel twee dwangsommen van 75.000 euro en 150.000 euro aan de eigenaresse opgelegd. De Raad van State buigt zich binnenkort over de kwestie, maar ook dan bestaat de kans nog dat het stadsdeel het verzoek om een verplaatsingsbesluit afwijst. "Het is dit soort juridische constructies dat burgers wanhopig maakt en dwingt om hoge kosten te maken", aldus de Ombudsman.

Niet voor het eerst

Dat het niet alleen in stadsdeel Zuid speelt, blijkt uit het verhaal van woonbooteigenaar Nicolai Visser in Oost. Hij is al jaren met de gemeente in een juridisch conflict verwikkeld nadat hij te horen kreeg dat zijn woonboten na ruim veertig jaar moeten wijken vanwege de ecologie.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938