Start van hoofdcontent

Stad

nl

Slavernijmuseum stap dichterbij na positief advies Raad voor Cultuur en Kunstraad

1 november 2021, 11.00 uur · Aangepast 1 november 2021, 11.13 uur · Door AT5/NH Amsterdam

De komst van een museum over het slavernijverleden is weer een stap dichterbij gekomen. Dankzij een positief advies van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad over het eerder verschenen verkenningsrapport kunnen kwartiermakers de plannen verder uitwerken.

Frank Weerwind, voorzitter adviescmmissie Slavernijmuseum overhandigt het rapport - AT5/NH Amsterdam

De raden presenteerden vanmorgen hun gezamenlijke advies. Dat is opgesteld door een speciale commissie onder leiding van de Almeerse burgemeester Franc Weerwind.

'Urgentie staat vast'

De commissie is behoorlijk te spreken over het rapport Met de kracht van de voorouders, waarin diverse verkenners hun visie over onder meer de inhoud en de locatie van het museum deelden. Dat schrijven ze in een brief aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Rutger Groot Wassink (Diversiteit).

"De evidentie en urgentie voor dit museum staat onomstotelijk vast. De raden zijn zeer te spreken over de missie en visie van het museum, waarin niet alleen de slavernij-geschiedenis centraal staat, maar juist ook de doorwerking ervan in het heden." Ze noemen het Slavernijmuseum een belangrijke aanvulling op het Nederlandse museale landschap.

De trans-Atlantische slavernij moet het kernonderwerp worden van het nieuwe museum. Volgens de verkenners kan er later, bij wijze van uitbreiding, echter ook aandacht worden besteed aan slavernij in de Indonesische archipel en de Indische oceaan. De raden zien echter liever dat dit direct bij de opening al gebeurt.

Iconisch gebouw

De raden zijn het met de makers van het adviesrapport eens dat het museum een nieuw, groot en iconisch gebouw verdient. "Dat past bij de inhaalslag die de Nederlandse overheid met de oprichting van dit museum moet maken."

De zoektocht naar een geschikte locatie in Amsterdam kan echter wel eens een lastige worden. De verkenners schetsten een nieuw pand met een omvang van zo'n zevenduizend vierkante meter met daarnaast een park dat onderdeel uitmaakt van de programmering. "Deze omvang zal in Amsterdam moeilijk te vinden zijn en het beoogde rijksmuseum kan wat de raden betreft ook in de Metropool Regio Amsterdam gerealiseerd worden."

Budget

De ambitieuze plannen vergen een hoge initiële investering en een behoorlijk jaarlijks exploitatiebudget, benadrukken de raden. Ze vinden echter dat het belang van het museum een dergelijke investering rechtvaardigt. Daarom moet er snel duidelijkheid worden verschaft over het bouw- en exploitatiebudget. "Het is noodzakelijke kennis voor de twee kwartiermakers om een volgende stap te kunnen zetten."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938