Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Personeelstekort bij politie het grootst in West, pas vanaf 2025 genoeg agenten

13 januari 2022, 07.47 uur · Aangepast 08.20 uur · Door AT5/NH Amsterdam

In West is het personeelstekort bij de politie in de regio Amsterdam het grootst. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS in samenwerking met regionale omroepen. In het stadsdeel waren in 2021 gemiddeld 89 agenten minder per basisteam beschikbaar dan werd begroot.  

Ook in Oost waren een stuk minder agenten beschikbaar dan dat de politie zou zien; namelijk 74. Het basisteam Centrum/Noord moest het met 54 minder agenten doen en in Zuid waren er 42 agenten minder beschikbaar dan gewenst. 

Wel heeft het korps in de stad in alle districten - die veelal zijn ingedeeld per wijk - flexteams op sterkte. Deze teams zijn, zoals de naam doet vermoeden, flexibel inzetbaar in teams waar op dat moment behoefte is aan versterking. 

Uitstromen

De druk in de basisteams is volgens Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef, het grootste doordat er relatief veel agenten uitstromen.  "We vragen ontzettend veel van onze mensen en ik heb bewondering voor hun veerkracht en toewijding. Om zo veel mogelijk aanwezig te zijn in de wijken, zijn in alle eenheden mitigerende maatregelen genomen. Deze kunnen maar beperkt verlichting brengen", aldus Huyzer. 

De cijfers die zijn aangeleverd door de politie zijn een momentopname. Dat betekent dat er op elk moment vacatures open kunnen komen vallen, of juist vervuld kunnen worden. Ook zijn in deze cijfers geen uitzonderlijke omstandigheden opgenomen.

Zo wordt de Mobiele Eenheid, dit jaar regelmatig ingezet bij onder andere demonstraties, opgebouwd vanuit verschillende korpsen in het hele land. Hoe veel invloed het 'uitlenen' van agenten uit de verschillende regio's heeft op de tekorten is onduidelijk.

Tekort duurt tot 2025

De verwachting is dat het tekort dit jaar afneemt, zo schrijft de politie. Dit jaar bedraagt het tekort landelijk circa veertienhonderd voltijdsbanen. Over drie jaar, in 2025, is de bezetting op sterkte, verwacht Huyzer. 

Volgens Huyzer bevestigen de cijfers wat haar collega's elke dag ervaren, namelijk dat er te weinig agenten zijn om het vele werk te doen. "Er is in de samenleving altijd meer vraag naar politie, dan de politie qua capaciteit kan leveren. De komende jaren moeten nog scherper keuzes worden gemaakt waar de politiecapaciteit het best kan worden ingezet."

Dit jaar loopt het tekort aan agenten in de stad nog verder op, naar 289 agenten minder dan begroot, zo is de verwachting. In 2023 neemt het tekort af en vanaf 2025 zijn er meer agenten beschikbaar dan begroot.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938