Start van hoofdcontent

Stad

nl

Watertekort baart stadsecoloog zorgen: "Dieren gaan het zwaar krijgen als deze trend zich doorzet"

7 augustus 2022, 07.00 uur · Door Jimmy Miltenburg

Er is sinds deze week sprake van een feitelijk watertekort in Nederland. Hoewel een crisis nog niet aan de orde is, zijn de gevolgen ook in Amsterdam al merkbaar. Met name de natuur in de stad laat de eerste tekenen zien van de droogte. 

Stadsecoloog Atze van der Goot maakt een ronde door natuurgebied De Oeverlanden. "Het valt hier op dat er allemaal droge blaadjes liggen", geeft hij langs het wandelpad aan. "Het is nu begin augustus en geen herfst. Dat komt omdat bomen om verdamping tegen te gaan hun blaadjes laten vallen om zichzelf te beschermen tegen de droogte."

Poeltjes

Ook een stuk verderop zijn de gevolgen van het gebrek aan neerslag waar te nemen. De poeltjes drogen stuk voor stuk op en dat is een ramp voor de amfibiën, zoals kikkers en salamanders, die daar hun eitjes leggen. "Hier in die ondiepe poeltjes leggen ze hun eitjes zodat de vissen ze niet kunnen opeten", legt de stadsecoloog uit.  "Als dit echt opdroogt kan dat wel problemen opleveren voor amfibiën, want hiernaast in het Nieuwe Meer kunnen ze ook hun eitjes leggen, maar daar wordt het opgegeten door vissen."

Genoeg drinkwater

Opnieuw staat er een warme week voor de deur en dus kan het watertekort verder oplopen. Bij het Waterschap en Waternet hopen ze dan ook dat de Amsterdammers verstandig omgaan met het beschikbare water. "Er is hier in de regio absoluut geen sprake van een drinkwaterterkort", benadrukt adviseur Maartje Faasse. "Dat betekent niet dat we niet met zijn allen zuinig kunnen omgaan met drinkwater. Op het moment dat je je auto wil wassen, kijk dan of je naar een wasstraat kunt gaan waar het water hergebruikt wordt, in plaats van dat je dat voor je eigen deur doet."

Gevolgen watertekort

Waternet zorgt ervoor dat inwoners bij veel regenval droge voeten houden door het water af te voeren.
Bij droogte verdelen ze het water juist zo eerlijk mogelijk. Het waterniveau kan momenteel nog redelijk op peil worden gehouden door de watertoevoer uit andere plekken zoals het Noordzeekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal. Wel merken ze bij Waternet dat het waterniveau in de Rijn nu laag is waardoor een watertekort dat wordt opgeschaald naar niveau 3 (nationale crisis) niet is uitgesloten dit jaar. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2003. 

Een direct gevolg van de schaarste is zouter water dan normaal. Hierdoor is het niet altijd meer mogelijk om plantsoenen en bomen te voorzien van water uit grachten. Daarnaast ontstaat er nu door de droogte op verschillende plekken in de stad blauwalg. 

Oplossing

Een impopulaire, maar noodzakelijke oplossing voor het tekort is simpel volgens Maartje Faasse van Waternet. "Het hardst nodig is een paar weken druilerig weer", geeft ze aan. "Dat is voor vakantiegangers een minder goed verhaal, maar voor het watersysteem is dat het beste."

Zorgen voor de toekomst

Door de droogte maakt de stadsecoloog zich zorgen over de natuur, ook voor de langere termijn. "Het is heel lastig te zeggen wat de directe effecten zijn van klimaatverandering en droogte, maar ik maak me wel oprecht zorgen voor de toekomst", aldus Atze van der Goot. "Er zal een aantal dieren zijn die wel goed tegen de droogte kan, maar er zijn ook veel dieren die dat niet kunnen. Die gaan het echt zwaar krijgen als deze trend zich doorzet in volgende zomers." 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938