Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Staatssecretaris zegt dat gemeente geen plan indiende voor brug over IJ, VVD wil debat

29 november 2022, 21.46 uur · Aangepast 30 november 2022, 07.34 uur · Door Stefan Bunschoten

De gemeente heeft volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen geen officieel verzoek neergelegd om het Rijk mee te laten betalen aan de brug over het IJ. VVD-gemeenteraadslid Daan Wijnants is verbaasd en wil een debat met wethouder Melanie van der Horst (Verkeer).

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vroeg maandag in een debat met Heijnen waarom er door het Rijk geen geld wordt uitgetrokken voor de brug over het IJ. "In Amsterdam-Noord worden tienduizenden woningen gebouwd. Dat is een enorm stevige woningbouwlocatie. En ondertussen moeten reizigers op pontjes, die dat helemaal niet aankunnen. Waarom wordt er niet geïnvesteerd in een brug? Want zo duwen we eigenlijk iedereen weer de auto in", vond Kröger.

Quote

"Er waren al best wel wat investeringen waar Amsterdam om vroeg"

Vivianne Heijnen, staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat

Heijnen antwoordde dus dat het stadsbestuur geen plan voor de fietsbrug heeft ingediend. "Er waren al best wel wat investeringen waar Amsterdam om vroeg, hé, dat weten we ook allemaal, dus wellicht hebben ze daar ook een bepaalde eigen afwegingen gemaakt." Volgens de staatssecretaris zouden de kosten voor zo'n brug wel 'echt behoorlijk' zijn. Ze noemde een bedrag van rond de 300 miljoen euro. Het zou daarom ook de vraag zijn of de brug wel in aanmerking zou komen voor financiering door het Rijk.

In een interview met Het Parool zei Van der Horst nog dat het Rijk 'in een vroeg stadium' nee zei. In een commissievergadering op 17 november zei Van der Horst: "Wij willen inderdaad allemaal wel dat de brug wordt betaald en dat we hem dan kunnen bouwen." Ze wees erop dat het Rijk eerst sowieso tegen de brug was en daarna al zou hebben gezegd niet mee te betalen. "We weten nu wel dat het Rijk hier geen geld voor heeft, dat is ook duidelijkheid die nodig is."

Quote

"Het juist informeren van de raad is essentieel voor het politieke besluitvormingsproces"

Daan Wijnants, VVD

Wijnants vindt dat die uitspraken 'haaks staan' op wat Heijnen maandag vertelde. "De fractie van de VVD wil opheldering over de discrepantie tussen de uitspraken van de wethouders en de staatssecretaris. Het juist informeren van de raad is essentieel voor het politieke besluitvormingsproces. Deze discrepantie tussen de uitspraken van de wethouders en de staatssecretaris dient uitgelegd te worden."

Noord/Zuidlijn naar Schiphol

Het Rijk kon via het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport geld uittrekken voor allerlei verschillende projecten en programma's in heel Nederland, waarmee gewerkt werd 'aan de ruimtelijke inrichting van Nederland'. Van der Horst sloot met collega-wethouder Reinier van Dantzig wel een miljardendeal waardoor de Noord/Zuidlijn kan worden doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp en het Zuidasdok voltooid kan worden. Dat waren de investeringen waar Heijnen maandag op doelde.

Als het aan Wijnants ligt, vindt het debat op 8 december plaats tijdens een commissievergadering in de Stopera. Een meerderheid van de dan aanwezige politici moet wel akkoord gaan met bespreking van het onderwerp.

Reactie woordvoerder wethouder Melanie van der Horst

"In het debat heeft de staatssecretaris gezegd dat Amsterdam geen plannen voor de brug over het IJ heeft ingediend voor de investeringen in infrastructuur voor de versnelling van woningbouw. Voor die investeringen heeft het Rijk voorwaarden opgesteld, bijvoorbeeld dat de plannen plaatsvinden in de grootschalige woningbouwgebieden (NOVEX) en dat die rechtstreeks leiden tot versnelling van woningbouw in de periode t/m 2026 en tot 2030. In het voortraject hebben we de brug wel besproken met het Rijk, maar we hebben samen geconstateerd dat die niet voldeed aan die voorwaarden. 

Daarom hebben we die inderdaad niet ingediend, maar gekozen voor andere plannen die wel binnen de voorwaarden van het Rijk pasten. De brug is ook besproken in de onderhandelingen over het investeringspakket Zuidasdok/uitbreiding metrolijnen.

Het Rijk heeft aangegeven de brug vooralsnog te zien als een regionale opgave, daarom is dit uiteindelijk geen onderdeel geworden van het investeringspakket. De bruggen over het IJ zijn nog steeds een grote wens van het college en staan daarom hoog op de agenda bij de afweging die het college komend voorjaar gaat maken tussen alle grote investeringen in de stad."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938