Start van hoofdcontent

Stad

nl

Advies: 3 bruggen, een voetgangerstunnel en nieuwe pontverbindingen over IJ

26 juni 2020, 10.59 uur · Aangepast 26 juni 2020, 12.04 uur
Door Redactie · Foto: Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

Twee nieuwe bruggen, een verbreding van de Amsterdamsebrug, een voetgangerstunnel én nieuwe pontverbindingen over het IJ. Dat is er nodig om de oversteek tussen Noord en de rest van de stad structureel te verbeteren.

Dat is het eindadvies van de onafhankelijke commissie Oeververbindingen. De adviescommissie, onder leiding van de Belgische hoogleraar Alexander D’Hooghe, was ingesteld om het Rijk en de gemeente te adviseren over waar en hoe het beste een oversteek over het IJ kan worden gemaakt voor fietsers en voetgangers.

Twee nieuwe bruggen

De adviescommissie stelt voor om twee nieuwe bruggen over het IJ te plaatsen. Een vanaf de NDSM-werf naar de Haparandadam nabij het REM-eiland in de Houthavens, en een vanaf de Johan van Hasseltweg in Noord naar het Azartplein op het KNSM-eiland. De bruggen zijn ook toegankelijk voor trams en bussen.

Voor de oostzijde van de stad wordt geadviseerd om de Amsterdamsebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal te vernieuwen of uit breiden. Het voorstel is om de doorvaart onder de brug te verbreden tot 100 meter en het brugdek te verbreden voor openbaar vervoer.

Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

Nieuwe ponten

Daarbij adviseert de adviescommissie twee nieuwe pontverbindingen: van de kop van het Java-eiland naar het Hamerkwartier in Noord en van de Sporenburg in het Oostelijk Havengebied naar de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland.

Verder stelt de commissie voor om een nieuwe voetgangerstunnel te maken van Noord naar het Centraal Station, die als in- en uitgang krijgen van het Centraal Station moet fungeren. De twee huidige pontverbindingen van Pontsteiger naar NDSM en van Azartplein naar Zamenhofstraat zouden dan niet meer nodig zijn.

Geen fietsverkeer in tunnel

Het advies is om, buiten de twee nieuwe bruggen, in de toekomst geen andere bruggen meer te bouwen. Verder vindt de commissie het geen goed idee om de IJ-tunnel open te stellen voor fietsverkeer. Een kabelbaan is mogelijk als extra secundaire verbinding op een locatie nabij de Coenhaven.

De gemeente had eerst het plan om een brug aan te leggen tussen de kop van Java-eiland en Noord, maar die Javabrug kon rekenen op veel kritiek vanuit bewoners, ondernemers, de nautische sector, als ook het ministerie en de provincie. De brug zou het scheepsverkeer op het IJ te veel belemmeren. De adviescommissie heeft op die plek nu een pontverbinding bedacht.

In het najaar bestuurlijke afspraken

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) laat weten het advies goed te bestuderen. Daarna wordt samen met het Rijk onderzocht welke vervolgstappen er moeten worden genomen. Ze verwacht in het najaar bestuurlijke afspraken met het RIjk te kunnen maken over een definitief inrichtingsplan voor het IJ.