Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Javabrug komt er niet in 2025, project mogelijk vier jaar uitgesteld

12 november 2019, 11.29 uur · Aangepast 12 november 2019, 17.44 uur · Door Redactie

De Javabrug loopt vertraging op. In een nieuwe voortgangsrapportage houdt de gemeente er rekening mee dat de oeververbinding tussen Noord en het Centrum pas uiterlijk in 2029 in gebruik kan worden genomen. De eerder geplande opening van de fietsbrug in 2025 wordt zo goed als zeker niet gehaald. In het meest negatieve scenario wordt het project vier jaar later opgeleverd.  Ook zou het toch een tunnel kunnen worden.

Javabrug West - versie 1

Het is een nieuw hoofdpijndossier voor de gemeente. De verbindingen over het IJ. Het hele project, dat de naam Sprong over het IJ heeft gekregen, zorgt al jaren voor hoogoplopende discussies. De gemeente en Rijkswaterstaat liggen ook met elkaar overhoop, omdat die laatste niet akkoord is met de plannen voor de Javabrug. 

Rijkswaterstaat heeft alle zes de ontwerpen die er zijn voor de fietsbrug over het IJ afgekeurd. Geen enkel ontwerp is veilig genoeg voor de scheepvaart, zo is de mening van de vaarwegbeheerder. Den Haag heeft de voorkeur voor een tunnel als verbinding tussen Oost en Noord.

Onafhankelijke commissie

Het project is inmiddels in een impasse beland. Op dit moment werkt een onafhankelijke commissie onder leiding van Alexander D’Hooghe aan een advies voor de vaste oeververbindingen over of onder het IJ.

Het stadsbestuur wacht dit advies af en begint nog niet met het opstarten van voorbereidingen van de vaste oeververbindingen. Dit geldt dus niet alleen voor de Javabrug, maar ook voor een Stenen Hoofdverbinding en een voetgangerspassage bij het Centraal Station. Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck laat weten dat volgens de nieuwe planning de vaste oeververbindingen ergens tussen 2025 en 2029 in gebruik kunnen worden genomen. In eerdere planningen werd er vanuit gegaan dat de Javabrug er in 2025 zou zijn. In het meest ongunstige scenario loopt het project 'Sprong over het IJ' dus vier jaar vertraging op.

Nieuwe planning

Nu er een adviescommissie betrokken is bij het proces, heeft de gemeente een nieuwe planning moeten maken voor het project. Het college kan pas na het ontvangen van het advies een besluit nemen en deze voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna kan er definitief een keuze worden gemaakt hoe de verbindingen over het IJ eruit komen te zien. Het zou dus zomaar nog kunnen dat de Javabrug en toch niet komt en er alsnog gekozen wordt voor een tunnel tussen Noord en het Centraal Station.  

Ook po

Het uitstellen van de verbindingen over het IJ zorgt voor nieuwe uitdagingen voor de stad. Noord groeit namelijk ondertussen gewoon door. Amsterdam krijgt er tot 2025 ruim honderdduizend inwoners bij, waarvan en groot deel in Noord komt te wonen. 

Pontjes

De gemeente gaat er vanuit dat meer en grotere pontjes de komende jaren soelaas kunnen bieden. Verwacht wordt dat het de  Buiksloterwegveer en het IJpleinveer de groei nog zo'n tien jaar aankunnen. Mocht de groei van het aantal Amsterdammers toch hoger zijn dan nu de verwachting is, dan moeten er vanaf 2027 aanvullende maatregelen worden genomen. De stad denkt dat er ergens tussen 2027 en 2034 een 'knelpunt' ontstaat. Naast de pontjes kan ook metrostation Sixhaven een uitweg zijn voor de verwachte bevolkingsgroei.