Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Stadsdeelcommissie Zuidoost vindt uitbreiding betaald parkeren 'zeer ingrijpend'

6 januari 2023, 18.51 uur · Aangepast 6 januari 2023, 20.38 uur · Door Stefan Bunschoten

De bijna volledige stadsdeelcommissie Zuidoost, op DENK na, heeft het stadsbestuur gevraagd om meer tijd om met een advies te komen over de voorgenomen uitbreiding van het betaald parkeren. Volgens de stadsdeelpolitici is het 'zeer ingrijpend beleid voor bewoners'.

De stadsdeelcommissieleden (PvdA, VVD, D66, GroenLinks, BIJ1, Lijst Marshall en Bewoners Amsterdam Zuidoost) zeggen dat tijdens een bewonersbijeenkomst en tijdens gesprekken bleek dat veel bewoners tegen het uitbreiden van het betaald parkeren zijn. De stadsdeelcommissie zou daarom meer tijd nodig hebben voor een 'gewogen advies'.

Dat advies zou eigenlijk al voor 20 januari gegeven moeten worden, maar dat is volgens de politici 'te krap'. Daarnaast zouden bewoners van Zuidoost behoefte hebben aan meer bewonersbijeenkomsten 'over dit gevoelige onderwerp'. Alleen het geven van een normale inspraakreactie, dat ook tot 20 januari kan, zou niet genoeg zijn. 

Centrum

Een iets kleinere meerderheid van stadsdeelcommissie Centrum (PvdA, D66, GroenLinks) heeft juist gevraagd om maatregelen om het aantal auto's omlaag te brengen. De partijen roepen het stadsbestuur op om 'maatregelen te nemen om de parkeerdruk in de historische binnenstad te verlagen, zodat de agenda autoluw op blijvend draagvlak kan rekenen en geen vertraging oploopt'.

Zo willen de stadsdeelpolitici dat er op korte termijn alleen maar bewoners en ondernemers, plus 'aangemeld bezoek', in de binnenstad kunnen parkeren. Ook vinden ze dat de proef met het beperken van de toegang in een klein gebied rond de Nieuwmarkt, na meerdere keren uitstel, snel ingevoerd moet worden. De proef zou ook tussen 19.00 uur en 6.00 uur moeten gelden. "Dit is ook een extra maatregel tegen autoslapers, waar in dit gebied veel overlast van is."

Vergadering Stopera

De brieven van de stadsdeelcommissieleden uit Zuidoost en Centrum zullen waarschijnlijk op 12 januari tijdens een vergadering in de Stopera door raadsleden en wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) besproken worden. Tijdens die vergadering gaat er ook gesproken worden over de file richting de Bijenkorfgarage en het plan van de gemeente om 30 kilometer per uur als maximumsnelheid in te voeren in het grootste deel van de stad. 

De uitbreiding van het betaald parkeren in Zuidoost, en ook in Nieuw-West, is een gevolg van het vorig jaar gepresenteerde coalitieakkoord van de PvdA, GroenLinks en D66. Volgens de partijen staan er in de gebieden zonder betaald parkeren te veel geparkeerde auto's, ook levert de maatregel de gemeente naar schatting 17,4 miljoen euro extra parkeergeld op. 

Dat de uitbreiding van het betaald parkeren gevoelig ligt in Zuidoost, bleek op de dag van de presentatie van het coalitieakkoord al:

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938