Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Stadsdeel Noord: NDSM 'absoluut geen geschikte plek' voor Erotisch Centrum

11 april 2023, 12.59 uur · Aangepast 11 april 2023, 15.02 uur · Door Michiel Klaassen

De NDSM-werf in Noord is een ongeschikte locatie voor het geplande Erotisch Centrum (EC). Dat schrijft het dagelijks bestuur van Noord in een conceptadvies aan burgemeester Femke Halsema. Noord vreest onder meer voor drukte en de aantasting van het karakter van de wijk. Belangrijker nog is dat de gemeente voor de zoveelste keer een probleem bij Noord over de schutting gooit, schrijven de stadsdeelbestuurders. "Bewoners houden het gevoel telkens aan het kortste eind te trekken."

Een protestbord tegen het erotisch centrum op het NDSM-werf - Ilonka Klok

Burgemeester Halsema had het stadsdeelbestuur om advies gevraagd nadat het college het oostelijke deel van de NDSM-werf als één van drie mogelijke locaties had gekozen voor het EC. Noord draait er in het conceptadvies niet omheen: "Wat ons betreft is de Dockslandsplot op de NDSM-werf Oost absoluut geen geschikte plek voor de realisatie van een EC."

Plannen doorkruist

Het stadsdeelbestuur geeft een aantal redenen voor het negatieve advies. In de eerste plaats vreest Noord voor drukte en bereikbaarheidsproblemen. De pontjes over het IJ zijn nu al overvol en plannen om Noord beter te verbinden met de rest van de stad - bijvoorbeeld met bruggen - zijn nog altijd niet concreet. De 1,3 miljoen verwachte extra bezoekers voor het EC zetten die bereikbaarheid alleen maar verder onder druk. 

Quote

"Er komt al veel af op de bewoners in Noord. De locatie Docklandsplot is niet geschikt en niet bereikbaar"

Brahim Abid, stadsdeelvoorzitter Noord

Daarnaast doorkruist een EC de bestaande plannen voor de NDSM-werf. Rondom de NDSM worden de komende jaren circa 30.000 woningen gebouwd, en op het voormalige scheepswerfterrein zouden parken en sportfaciliteiten komen voor de toekomstige bewoners. Een Erotisch Centrum doorkruist die plannen. Bovendien kan sekstoerisme naast een woonwijk een groot effect hebben op 'de aantrekkelijkheid van deze wijk'.

Verder is de NDSM-werf op dit moment een ruige vrijplaats, geliefd bij kunstenaars en ondernemers. Maar: "Een EC vraagt een steriele en beheersbare inrichting en substantieel meer handhaving en toezicht." Dat zou het vogelvrije karakter van de NDSM kunnen bederven.

Onaangenaam verrast

In het advies schrijft het dagelijks bestuur verrast te zijn door het besluit van het college. Geen aangename verrassing, blijkt uit het advies. "Men is erg teleurgesteld dat er (weer) naar Noord gekeken wordt voor het verplaatsen of realiseren van een onwenselijke functie uit de stad, zoals al jaren het geval is geweest." Het college zou het dossier op deze manier afschuiven op een toch al kwetsbaar deel van de stad. Noorderlingen blijven achter met het gevoel 'telkens aan het kortste eind te trekken.'

Gebiedsindeling van de NDSM-werf. Het Erotisch Centrum zou in het oostelijke deel komen. - Gemeente Amsterdam

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid begrijpt de noodzaak om de overlast op de Wallen terug te dringen. "Vanuit Noord wil ik best kijken of en hoe we daarbij kunnen helpen." Maar Noord heeft de komende tijd al genoeg te doen, vindt Abid: "We zijn samen met bewoners druk bezig met het wegwerken van de bestaande achterstanden; op straat, met buurthuizen en in het groen, ook op de NDSM." Al met al is de locatie volgens het stadsdeel ongeschikt en onbereikbaar.

'Geef mij de tijd'

Het conceptadvies komt voor het college op een pijnlijk moment. In een interview met AT5 sprak burgemeester Halsema afgelopen vrijdag juist de hoop uit dat de betrokken stadsdelen haar extra tijd zouden geven vóór ze zouden reageren. Ze wil eerst vragen en onduidelijkheden behandelen die ze op de bewonersavonden kreeg. "Ik hoop dat de stadsdelen vijf weken extra nemen om even te wachten op de antwoorden."

Quote

"Er is bij deze kwestie geen ruimte gemaakt om dit samen met de bewoners en ondernemers van Noord te doen"

Dagelijks bestuur stadsdeel Noord

Die gelegenheid geeft Noord haar dus niet. Het uitgesproken advies is niet alleen negatief over de nominatie van de NDSM-werf, ook wordt het college verweten solistisch op te treden. Bewoners, ondernemers en bestuurders zouden onvoldoende zijn gehoord, "ondanks dat dit college het mantra hanteert van ‘de stad maken we samen’". Door Noorderlingen 'te confronteren met een ontwikkeling die zich al in een vergevorderd stadium bevindt', komt volgens het stadsdeelbestuur het vertrouwen in de gemeentepolitiek - in Noord sowieso al niet bijster hoog - niet terug.