Start van hoofdcontent

Voorjaarsnota 2023

nl

Stadsbestuur trekt geld uit voor GVB en brug naar Noord, schuld blijft hoog

11 mei 2023, 09.00 uur · Aangepast 12 mei 2023, 06.43 uur · Door Nicolai Brannan & Stefan Bunschoten

Ondanks de zorgen over een structureel tekort over een paar jaar en het 'verslechterde financiële beeld', blaast de gemeente nog geen investeringen als de Meervaart en Oba Next af. Dat blijkt uit de vanochtend gepresenteerde Voorjaarsnota. Zo wordt het GVB gecompenseerd en wordt er 100 miljoen uitgetrokken voor een fietsbrug over het IJ.

Vorig jaar zou er een positief rekeningresultaat zijn geweest van 196 miljoen euro en een nabetaling van de coronacompensatie van 75 miljoen euro, wat zorgt voor een 'positief beeld voor 2023'. Daarmee zou er 'incidenteel ruimte zijn om een aantal grote knelpunten aan te pakken'. 

Fietsbrug

Zoals eerder al uitlekte, wil de gemeente 100 miljoen euro reserveren voor de fietsbrug over het IJ. Eerder werd gemeld dat de Vervoerregio, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en dertien omliggende gemeenten, ook 100 miljoen uittrok. Dat blijkt nu 75 miljoen euro te zijn. In totaal is er 300 miljoen euro nodig, wat betekent dat er nog 125 miljoen euro van 'partners' nodig is. "Want zonder hen kunnen we de brug niet aanleggen."

Voor het GVB, dat gisteren aan de bel trok omdat het openbaar vervoer weer fors uitgekleed dreigt te worden en de tarieven fors hoger dreigen te worden, wordt 7,5 miljoen euro extra uitgetrokken. 

Een paar investeringen kunnen niet doorgaan. Zo wordt de bouw van de zwembaden Zuidwestflank en Strandeiland uitgesteld. Voor de Sporthallen Zuid is voor vervangende nieuwbouw gekozen en niet voor een gestapeld gebouw op een nieuwe plek. Hierdoor komen er ook geen 500 woningen in woonbuurt Verdi.

Paradiso

De tweede schaatshal bij de Jaap Edenbaan, Sporthallen Strandvliet in Venserpolder, een bijdrage aan de renovatie en uitbreiding van Paradiso en de nieuwbouw van het Bijlmerpark Theater gaan ook niet door. Het Bijlmerpark Theater wordt wel gerenoveerd en verduurzaamd.

"Met de gemaakte keuzes binnen de grote projecten voorkomt het college hogere structurele lasten en schulden", stelt de gemeente. Tegelijkertijd wordt het Flevoparkbad in Oost uitgebreid met een nieuw 25 meter-bad en een doelgroepenbad. De Jaap Edenbaan krijgt extra geld voor een nieuwe ijshal, al komt er geen tweede ijshal. Ook voor de nieuwe Meervaart in Nieuw-West is geld gereserveerd.

Toeristenbelasting

Ook wordt de toeristenbelasting verhoogd. Het gaat om één euro per dag extra en het variabele tarief met een procent verhoogd. Het leidt tot een stijging van de belastinginkomsten met circa 30 miljoen euro. 

Nog steeds maakt de gemeente zich grote zorgen over de bijdrage van het Rijk, die op termijn 'sterk afneemt'. Het zou over een aantal jaar om een tekort van 90 miljoen euro gaan. De gemeente hoopt ook nog dat het Rijk met meer geld over de brug komt. 

Schuld

Ook wil het stadsbestuur de standaardschuld loskoppelen van de erfpachtschuld, waardoor er ruimte is om de standaardschuld te laten stijgen. De BNG Bank en NWB Bank zouden het hiermee eens zijn. Ook zou de schuld binnen de kaders van de provincie blijven. 

De schuld bedraagt op dit moment 6,7 miljard. Dat was eind 2022 ook zo. De gemeente verwacht dat de schuld de rest van het jaar 'beperkt' zal stijgen en daarmee lager uitkomt dan begroot. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938