Start van hoofdcontent

Onderwijs

nl

Geert Groote Scholen in de financiële problemen: o.a. stop op inzet externe leerkrachten

27 juni 2023, 16.00 uur · Aangepast 28 juni 2023, 06.59 uur · Door Flip Linssen

Stichting Geert Groote Scholen, waaronder zeven vrije basisscholen in Amsterdam vallen, staan sinds ongeveer een maand onder scherp aangepast financieel toezicht vanuit de Onderwijsinspectie. De scholenstichting heeft hoog risico om het financieel niet meer te redden als het zo doorgaat. In een maand tijd, eerder dit jaar, bleek de stichting ineens zo'n 100 duizend euro minder te besteden te hebben dan verwacht.

Google Street View

Op 20 januari dit jaar kreeg de onderwijsinspectie signalen binnen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over problemen bij de scholenstichting. Wat blijkt is dat de scholen in een financieel gevaarlijke situatie zitten, zoals de inspectie het noemt in een rapport: "een zeer zorgelijke en snelle neerwaartse trend." Zo was er eind februari nog 187.507,10 euro aan liquide middelen. Zo'n twee weken later, op 12 maart, was dit nog maar ruim 90 duizend euro.

De stichting verzorgt al het vrije basisonderwijs in de stad voor in totaal zo'n 1.300 leerlingen op zeven scholen. Als de stichting zo doorgaat en de financiële doelen die zijn gesteld niet op peil houdt, dan kunnen er grote problemen ontstaan wat betreft onder andere het uitbetalen van salarissen van leerkrachten. "De continuïteit van het onderwijs kan hierdoor binnen afzienbare termijn in het geding zijn", schrijft de onderwijsinspectie.

Quote

"Dit is echt een wake-upcall, scholen zullen niet direct sluiten maar er moet nú iets gebeuren"

woordvoerder Onderwijsinspectie

"Er is niet direct sprake van het sluiten van scholen, maar dit is echt zorgelijk. Het is een wake-upcall", vertelt een woordvoerder van de Onderwijsinspectie. "Ze moeten weer financieel gezond worden."

Een van de redenen van de zorgelijke situatie is de inzet van extern personeel. Wanneer leerkrachten ziek zijn, wordt door schooldirecteuren extern personeel ingezet om leerlingen een leraar voor de klas te geven. Schooldirecteuren hebben hiervoor niet altijd instemming gevraagd aan de uitvoerend bestuurder van de stichting, waardoor uiteindelijk een bedrag van 460 duizend euro te veel is uitgegeven aan extern personeel. Ook vallen de kosten van verbouwingen hoger uit van verwacht.

Directe maatregelen

Momenteel zijn er, inclusief deze scholengemeenschap, acht stichtingen in Nederland die onder aangepast financieel toezicht staan. Het gaat om twee andere basisschoolbesturen in het land. In Amsterdam staat de Stichting Islamitisch Onderwijs (voortgezet onderwijs) al jaren onder toezicht, hieronder valt het Cornelius Haga Lyceum.

De stichting heeft zelf direct maatregelen ondernomen, waaronder het aanstellen van een nieuwe interim-bestuurder. De grootste maatregel is een vacaturestop en een stop op inzet van extern personeel. "Wanneer dit opgelost is moet nog blijken. Er zijn nu hele duidelijke afspraken met het schoolbestuur en zij moeten zorgen dat ze weer gezond worden. Het mag niet bij ouders en leerlingen komen te liggen."

AT5 heeft stichting Geert Groote Scholen om een reactie gevraagd, maar die nog niet gekregen.

Heb je een tip, ervaring, vraag of informatie over het onderwijs in Amsterdam die je zou willen delen? Klik hier om rechtstreeks contact op te nemen met onze onderwijsverslaggever Flip Linssen of mail naar [email protected]