Start van hoofdcontent

Amstelveen

nl

Sluiting Cobra Museum dreigt: Amstelveen wil geen subsidie meer geven

5 september 2023, 18.19 uur · Aangepast 5 september 2023, 20.29 uur · Door AT5 & Celine Sulsters

Het Amstelveense college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om het Cobra Museum geen subsidie meer geven. Twee weken geleden werd bekend dat het museum die subsidie hard nodig heeft vanwege de slechte financiële situatie. De gemeenteraad moet nu over het voorstel beslissen.

Wikimedia Commons

Een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren laat zien dat het museum sinds 2003 maar twee jaar geen verlies maakte. De prognose voor 2023 is volgens het Cobra Museum zelf een tekort van 700.000 euro.

Wethouder van kunst en cultuur Herbert Raat is klaar met het volgens hem falende financiële beleid dat het museum al jaren voert. "Het gaat om publiek geld waar wij zorgvuldig mee moeten omgaan. Gelet op de verliezen en de toenemende schuldenlast vinden wij het niet meer verantwoord het museum financieel te ondersteunen."

Quote

"De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering"

persbericht gemeente Amstelveen

"De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd", zijn de harde woorden die de gemeente in een persbericht schrijft.

Het college wil de medewerkers en vrijwilligers van het Cobra Museum sparen en daarom het resterende subsidiebedrag van 2023 wel uitbetalen. Ook krijgt het museum uitstel van betaling voor alle huidige openstaande en toekomstige vorderingen van de gemeente tot en met december 2023. Daar vallen ook de coronaschulden onder.

1,2 miljoen naar cultuur

Het college hoopt het museum zo ook de ruimte te geven om een reorganisatie op poten te zetten of het museum failliet te laten verklaren. De 1,2 miljoen euro die Amstelveen vanaf 2024 jaarlijks zou besparen als zij het Cobra Museum geen subsidie meer geeft, wil het college reserveren voor de nieuwe cultuurbegroting. 

Eerder deze week kwam het Cobra Museum nog met een smeekbede aan de gemeente om de subsidie niet stop te zetten, maar daar lijkt het college dus in ieder geval geen oren naar te hebben. Morgenavond vergadert de gemeenteraad vanaf half acht 's avonds in een openbaar raadsgesprek over het voorstel. Een week later geeft zij er in een extra raadsvergadering een klapt op.

'Toekomst op de tocht'

Het Cobra Museum zegt in een reactie dat de toekomst van de instelling op de tocht staat als de gemeenteraad meegaat in het voorstel van de gemeente. "Dit betekent dat het Cobra Museum niet kan voldoen aan de voorwaarden voor een overbruggingskrediet bij haar bank."

Dat het college daar vooralsnog niets in ziet, wekt teleurstelling bij het museum, zo schrijven ze in een persbericht. "Het besluit van het college van B en W doet ons pijn. In de afgelopen periode is het Cobra Museum regelmatig in gesprek geweest met de gemeente over de invulling en financiering van het Cobra Museum."

Stappen

Het museum heeft naar eigen zeggen de laatste jaren veel aan de toegankelijkheid gedaan: "Zo zijn we gestart met de Cobra Academy voor Amstelveense jongeren tussen de 17 en 25 jaar en het Cobra Kindermuseum. Sinds dit jaar is daarnaast toegang tot het museum op woensdag gratis voor alle inwoners van Amstelveen. In dit licht valt de beslissing van het college ons extra zwaar."

Wel zegt het museum zich ervan bewust te zijn dat er extra stappen moeten werden genomen om financieel stabiel te worden. "Hiervoor blijven we graag in gesprek met de gemeente."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938