Start van hoofdcontent

Stad

nl

Pels presenteert klimaatmaatregelen: publiek warmtenet en richtlijnen weersbestendigheid

26 september 2023, 13.05 uur · Door AT5

Met een tiental nieuwe maatregelen hoopt wethouder Zita Pels (Duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie) ervoor te zorgen dat de stad sneller klimaatneutraal wordt. Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur door de maatregelen voortaan beter nadenkt over de gevolgen van haar beleid op het klimaat.

Andere maatregelen moeten voorkomen dat mensen met een kleine portemonnee in de problemen komen door de energietransitie. "Dit betekent dat we mensen helpen die het meest kwetsbaar zijn. Want de strijd tegen klimaatverandering is ook een strijd tegen onrechtvaardigheid."

'Ongelijk investeren'

Zo worden bijvoorbeeld woningen van kwetsbare mensen als eerste geïsoleerd. "Ongelijk investeren voor gelijke kansen is het leidende principe", zegt Pels daarbij. Daarnaast moet een publiek warmtenet ervoor zorgen dat de energierekening betaalbaarder wordt.

Een andere belangrijke pijler in de plannen van Pels is dus dat duurzaamheid een belangrijkere rol moet spelen in het gemeentebeleid. "Vanaf nu geldt voor alle besluitvorming en uitvoering het uitgangspunt: 'Duurzaam, tenzij'", zegt Pels. "Mochten er redenen zijn waarom hier niet aan kan worden voldaan, dan moet dit worden onderbouwd en volgt een bestuurlijke afweging."

Extreem

Daarnaast wordt van directies en stadsdelen verwacht dat de gevolgen van plannen voor het klimaat worden doorberekend. Ook wil de wethouder dat er nieuwe normen, eisen en richtlijnen komen om Amsterdam zo in te richten dat de stad beter bestand is tegen extreem weer, zoals hitte, storm en zware regenbuien.

Dat betekent dat er groenere plekken in de stad moeten komen die op hete dagen voor verkoeling moeten zorgen. En op dagen dat het regent, moet het water beter opgeslagen worden, zodat het weer gebruikt kan worden op dagen dat het droog is. Andere maatregelen moeten er weer voor zorgen dat grote stortbuien minder vaak voor wateroverlast zorgen.

"Steden spelen een cruciale rol bij het behalen van de ambitieuze emissiereducties en het stimuleren van klimaatbestendige ontwikkeling", zegt Pels, die zich daarbij baseert op onderzoek van het IPCC. "Het is belangrijk dat op alle portefeuilles duurzaamheid wordt meegenomen in het beleid. Dit gaan we als stad samen doen. Dit betekent ook dat we de lasten eerlijk verdelen en als eerste de mensen helpen die het meest kwetsbaar zijn. Want de strijd tegen klimaatverandering is ook een strijd tegen onrechtvaardigheid."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938