Start van hoofdcontent

Stad

nl

Honderden dak- en thuislozen maken dagelijks gebruik van winterkoudeopvang

8 december 2023, 18.38 uur · Aangepast 8 december 2023, 19.05 uur · Door AT5

Sinds het ingaan van de winterkoudeopvang op 27 november zijn dagelijks tweehonderd tot vierhonderd dak- en thuislozen op verschillende locaties in de stad opgevangen. De zogeheten winterkouderegeling werd vorige week voor zo'n anderhalve week ingesteld, omdat de temperatuur richting het vriespunt daalde.

AT5

Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) in een brief aan de gemeenteraad.

De eerste dag dat de regeling van kracht was, werden ruim tweehonderd dak- en thuislozen opgevangen. Dat aantal liep de dagen erna op tot boven de driehonderd per dag. De winterkoudeopvang is bedoeld voor alle dak- en thuisloze mensen in Amsterdam die niet in staat zijn om zelf onderdak te vinden.

Nadat op 1 december ook de reguliere winteropvang werd geopend, steeg het aantal opgevangen dak- en thuislozen naar ruim vierhonderd per dag. De reguliere opvang biedt 250 opvangplekken, is ongeacht de temperatuur 4 maanden lang geopend en is specifiek bedoeld voor kwetsbare mensen die al langere tijd in de regio Amsterdam verblijven.

In de stad zijn naast de verschillende inloophuizen van de Regenbooggroep drie locaties beschikbaar voor de opvang van dak- en thuislozen. Op een van die locaties worden verschillende kwetsbare doelgroepen opgevangen zoals vrouwen, lhbtiq+-personen, jongvolwassenen (tot 27 jaar) en economisch dakloze mensen. Op de overige locaties ziet de gemeente met name mensen met een EU-migratieachtergrond die gebruik maken van de opvang. 

De winterkouderegeling was tot vanochtend van kracht.