Start van hoofdcontent

Metropool

nl

Rijk loopt miljoenen mis voor spooruitbreiding station Amsterdam-Zuid

7 maart 2024, 14.33 uur · Aangepast 8 maart 2024, 10.51 uur
Door Robin Antonisse · Foto: AT5

Voor de aanleg van een derde perron en twee extra sporen op station Amsterdam-Zuid, nodig om internationale treinen te laten stoppen, mist nog een bedrag van 35 miljoen euro. Hoewel de aanleg van het extra perron formeel losstaat van miljardenproject Zuidasdok, is het de zoveelste financiële tegenvaller voor de verbouwing van de Zuidas. Gehoopt wordt dat de komst van een nieuwe internationale treinterminal op het station genoeg inkomsten zal genereren om het gat te dichten.

AT5

Het nieuwe perron moet er in de toekomst voor zorgen dat internationale hogesnelheidstreinen, die nu nog stoppen op Amsterdam Centraal Station, kunnen worden verplaatst naar station Zuid. Samen met andere infrastructurele aanpassingen moet het zorgen voor meer capaciteit op en rond het Amsterdamse spoor.

Het nieuwe perron moet op de plek komen waar nu nog de A10 ligt. Zodra die rijstroken ondertunneld zijn, komt er ruimte voor de extra sporen. De aanleg van het derde perron en de extra sporen worden geraamd op 445 miljoen euro. Daarvan betaalt het Rijk 352 miljoen en nemen Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam elk 29 miljoen euro voor hun rekening.

Geen EU-subsidie

Voor het resterende bedrag van 35 miljoen euro werd onder meer gerekend op een Europese subsidie, bedoeld voor het verbeteren van verbindingen tussen Europese landen. Maar nu blijkt dat Brussel die aanvraag heeft afgewezen. Daar bovenop komt nog eens 3 miljoen euro voor het opstellen van de plannen voor het nieuwe perron. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bestrijdt dat er sprake is van een begrotingstekort. Met de komst van een internationale treinterminal op station Zuid is de verwachting van het ministerie dat die genoeg inkomsten zal binnen brengen om de missende 35 miljoen euro te dekken. Ook zal er de komende jaren een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend.

Quote

"Verdere concretisering van de planning is afhankelijk van de voortgang van het programma Zuidasdok"

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nog dit jaar zal ProRail opdracht krijgen om een planning voor de aanleg van het derde perron te maken. Toch is de verwachting dat niet eerder dan 2030 begonnen kan worden met de aanleg ervan, omdat eerst de A10 Zuid moet worden ondertunneld.

Miljardenproject Zuidasdok, waar de ondertunneling van de A10 onder valt, heeft de laatste jaren te maken met forse financiële tegenvallers. De meeste recente tegenvaller dateert van afgelopen november, toen bleek dat Zuidasdok zo'n 800 miljoen euro duurder uitvalt dan een half jaar eerder werd verwacht. Dat kwam bovenop het nieuws dat het Rijk, tegen de afspraken in, minder geld uittrekt voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp.

Tekst gaat door onder de foto.

zuidas.nl

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan vooral project Zuidasdok roet in het eten gooien in de planning van de aanleg van het derde perron. Uiterlijk in 2027 moet er een besluit worden genomen of de aanleg van het derde perron als laatste bouwstap wordt toegevoegd aan Zuidasdok, of enkele onderdelen van Zuidasdok worden toegevoegd aan de aanleg van het derde perron.

"Verdere concretisering van de planning is afhankelijk van de voortgang van het programma Zuidasdok", aldus het ministerie. "Het is de uitdrukkelijke wens van Rijk, Vervoerregio, gemeente, NS en ProRail het derde perron zo snel mogelijk te realiseren. Dat is echter afhankelijk van de voortgang van het programma Zuidasdok." De bedoeling is dat project Zuidasdok in 2036 is afgerond.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938