Start van hoofdcontent

Stad

nl

Vluchtelingenkamp Notweg moet weg

7 november 2012, 19.18 uur · Aangepast 21 maart 2013, 12.45 uur

De tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp aan de Notweg moeten hun demonstratie beëindigen.

Burgemeester Van der Laan beraadt zich op een zorgvuldige vorm om het tentenkamp in goed overleg met de demonstranten op te doeken. Dit blijkt uit een brief die hij vandaag schreef aan de gemeenteraad.

De burgemeester wil een zorgvuldige procedure doorlopen en de demonstranten de ruimte bieden het besluit eventueel voor te leggen aan de rechter. Volgens Van der Laan heeft de situatie in het kamp haar grenzen bereikt.

Na gesprekken met de gemeenteraad op donderdag en een gesprek met staatssecretaris Fred Teeven later deze week wil Van der Laan een definitief besluit nemen.

Het aantal tenten en slaapplaatsen is tegen de afspraken in toegenomen. De gemeente telde dinsdag 81 personen die in het kamp overnachten, ruim het dubbele van de telling op 4 oktober. De burgemeester bezocht afgelopen zaterdag het kamp en sprak met demonstranten en omwonenden. Hij gaf toen aan dat het tentenkamp moest worden verkleind, maar dat is niet gebeurd. Van der Laan maakt zich ook zorgen over de gezondheidssituatie van de asielzoekers. De kans op infectieziekten in het kamp neemt volgens de GGD toe. Ook de psychische toestand van de demonstranten en de stressvolle situatie waarin ze verkeren, kan volgens artsen tot een escalatie leiden.

De gemeente stelt vast dat de demonstranten niet meewerken aan gezondheidsonderzoeken van de GGD, een voorwaarde om de mensen toe te kunnen laten tot de gemeentelijke winteropvang. 'Ook is gebleken dat bij de verschillende personen en instanties die hulp bieden aan de demonstranten de rek eruit is. Zij zijn steeds minder goed in staat de hulp te continueren. Een vorm van organisatie van het hulpaanbod ontbreekt en de betrokken partijen zitten niet allemaal op één lijn met elkaar en met de demonstranten', schrijft Van der Laan. 'De conclusie van dit alles is dat het tentenkamp op de Notweg niet langer op deze manier op deze locatie in stand kan blijven.'