Nog altijd veel vragen na brief over 'onprofessioneel' anti-radicaliseringsteam

De brief waarin burgemeester Eberhard van der Laan de recente gebeurtenissen in het anti-radicaliseringsteam zich persoonlijk aantrekt, roept veel vragen op bij gemeenteraadsleden.

Diederik Boomsma (CDA), Marianne Poot (VVD) en Reinier van Dantzig (D66) vroegen de burgemeester om opheldering over het anti-radicaliseringsteam en zitten nu met nog meer vragen.

Leven of dood
'Het is niet niks dat de burgemeester aangeeft dat er fouten zijn gemaakt en toegeeft dat er met onvoldoende professionaliteit is gehandeld. Dat is een vreselijke constatering op het gebied van deradicalisering. Het gaat om leven of dood. Mensen die kunnen gaan moorden, verkrachten of betrokken raken bij aanslagen. Dit roept veel vragen op. Vragen over de inhoud van dit beleid', aldus Boomsma.

Lees ook: Van der Laan oordeelt hard over 'onprofessioneel en gesloten' anti-radicaliseringsteam

Toekomst
Ook Reinier van Danzig heeft vragen over het beleid: 'Het is goed dat Van Der Laan dit onderschrijft. Maar het zorgt wel voor vragen en zorgen. Wat is er besloten om dit in de toekomst te vermijden? En wat is er waar van wat er is gezegd?'

Volgens Marianne Poot is het vooral belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt: 'De anti-radicaliseringsaanpak moet boven iedere twijfel verheven zijn. Er moet absolute transparantie en openheid komen over wat er precies fout ging. Er moet echt helderheid en duidelijkheid over komen.'

De raadsleden zijn het er over eens dat Van Der Laan er goed aan doet hiermee naar buiten te komen. 'Het is goed dat de burgemeester zijn hand in eigen boezem steekt. Er zijn gewoon veel dingen niet goed gegaan', vindt Poot. 

Vriendjespolitiek
Het anti-radicaliseringsteam kwam onder vuur te liggen nadat naar boven kwam dat topambtenaar Saadia A. T. zich schuldig zou hebben gemaakt aan  belangenverstrengeling.

Morgen vindt een debat plaats over de brief van de burgemeester en het anti-radicaliseringbeleid.