Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Van der Laan oordeelt hard over 'onprofessioneel en gesloten' anti-radicaliseringsteam

13 september 2017, 21.14 uur · Aangepast 13 september 2017, 21.45 uur

Burgemeester Eberhard van der Laan trekt persoonlijk het boetekleed aan wat betreft de recente gebeurtenissen in zijn anti-radicaliseringsteam. 'Onprofessioneel' noemt hij de bedrijfsvoering. 'Die is niet op orde geweest en lang onvoldoende professioneel aangestuurd (...) en dat is iets dat de burgemeester zichzelf aanrekent', schrijft Van der Laan.

Het ontslag van zijn adviseur Saadia A. T. deze maand staat wat Van der Laan niet op zich, er is meer aan de hand. 'Het is daarom begrijpelijk dat het veel losmaakt bij de raad en in de media. Het dreigt het gezag van alle betrokken partijen te ondermijnen, dat van de gemeente in het bijzonder. Dat is kwalijk en zorgelijk, zeker in het licht van de aanslagen in het buitenland.'

Lees ook: 'Geschorste topambtenaar sloeg niet aan op signalen ronselpraktijken'

Regels niet nageleefd
'De wijze van werken kon mede door die zwakke aansturing te losjes, te ongecontroleerd en te improviserend worden. Met wie doen we zaken, hoe besteden we aan, hoe selecteren we partijen, wie mag het doen, hoe wordt dat verantwoord?' De regels die daarvoor gelden, zijn niet nageleefd, schrijft Van der Laan. 

'Dat is ernstig. In welke mate dit voorkwam, moet blijken uit de lopende onderzoeken. Ook is de cultuur binnen het team en het netwerk daar omheen te gesloten en is de aanpak te kwetsbaar geworden voor belangenverstrengeling en verwijten van vriendjespolitiek. En dat is iets dat de burgemeester zichzelf aanrekent.'

Lees ook: 'Geschorste topambtenaar is rechterhand Van der Laan'

De burgemeester begint zijn brief met het benadrukken dat de veiligheid van de Amsterdammers naar zijn mening niet onnodig in gevaar is geweest. Dat blijkt volgens hem uit het extra onderzoek dat is gedaan naar alle meldingen die in 2017 zijn gedaan. 

Het programma gaat grotendeels op de schop, kondigt Van der Laan aan. Een taskforce zal de gehele gang van zaken binnen de afdeling onder de loep nemen voor 'een fundamentele herinrichting van de bedrijfsvoering'.