Start van hoofdcontent

Stad

nl

Wat betekent de komst van het straf-azc voor omwonenden?

4 juli 2017, 17.09 uur · Aangepast 4 juli 2017, 17.32 uur

Overlastgevende asielzoekers uit heel Nederland worden dit najaar voor straf ondergebracht in Amsterdam. Ze zitten niet opgesloten, maar de gemeente gaat haar best doen om ze van straat te houden.

Vanaf komende herfst is de voormalige jeugdgevangenis Amsterbaken aan de Transformatorweg een zogenaamde Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL). De eerste in Nederland. Twee jaar lang is hier ruimte voor maximaal vijftig asielzoekers die zich hebben misdragen in reguliere asielzoekerscentra. Bijvoorbeeld met pesterijen (op afkomst of geaardheid), vernielingen en agressie.

Lees ook: Amsterdam krijgt speciale opvang voor overlastgevende asielzoekers

Omdat de politie nu op te veel verschillende locaties moet uitrukken voor deze overlastgevers, is het volgens de gemeente beter om ze op één locatie onder te brengen. Als een asielzoeker zich schuldig maakt aan verkrachting of een ander zedendelict, dan komt hij of zij niet terecht in het EBTL. 'Het is geen gevangenis', schrijft de gemeente.

Verplicht dagprogramma niet af te dwingen
Als strafmaatregel krijgen de bewoners in het de EBTL een strenger regime met een 'verplicht dagprogramma gericht op gedragsaanpassing'. Deelname aan dat dagprogramma is echter niet af te dwingen. 'Maar het niet meedoen heeft wel consequenties voor tussentijdse evaluatiemomenten waarbij wordt bepaald of iemand eerder naar een regulier azc terug kan of niet', schrijft de gemeente.

Lees ook: Hulpverleners luiden noodklok: 'Zorg voor opvang asielzoekers met HIV'

Omwonenden die niet zitten te wachten op de komst van de problematische asielzoekers, kunnen niet inspreken over de komst van het straf-azc. Wel komt er een 'omwonendencommissie' waarmee de gemeente, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de buurtregisseur maandelijks in overleg gaan. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden op de website van het COA.

Niet opgesloten
De maximaal vijftig bewoners van het straf-azc mogen maximaal drie maanden blijven aan de Transformatorweg. Dat betekent dat er constant nieuwe bewoners komen.

Lees ook: Studenten willen niet plaatsmaken voor asielzoekers

De bewoners worden 's ochtends vroeg gewekt en moeten naast de verplichte cursus ook sporten en bijvoorbeeld schoonmaken. Dat dagprogramma wordt afgesteld met omliggende scholen en sportclubs, zodat de bewoners (die niet opgesloten zijn) op bepaalde tijdstippen van straat zijn. Om 22.00 uur moeten ze allemaal weer binnen zijn. Als een bewoner niet op tijd 'thuis' is, kan de politie ingeschakeld worden.

Nooit honderd procent veilig
Er wordt gelet op radicalisering en 'zieltjes winnen'. De omgeving wordt ieder moment van de dag bewaakt via cameratoezicht. Daarnaast zijn er beveiligers aanwezig en is er extra toezicht door gemeentehandhavers en politie. Omwonenden die toch overlast ervaren, kunnen ieder moment van de dag bellen met het straf-azc om dit te melden.

Lees ook: Geert Wilders noemt wethouder Eric van der Burg 'knettergek'

Toch kan de gemeente naar eigen zeggen nooit honderd procent veiligheid garanderen. 'Een EBTL is een nieuwe voorziening. Het is voor zowel het COA als de gemeente nu moeilijk in te schatten hoe het straks gaat als er bewoners zijn.' Wel gaan de verantwoordelijke instanties maatregelen nemen om de bewoners zo veel mogelijk van straat te houden.

Publieksvoorlichting
Omwonenden en andere Amsterdammers die vragen hebben over de komst van het straf-azc, kunnen op deze pagina 29 'veelgestelde vragen' lezen. Ook kunnen zij contact opnemen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) via 088 715 7000 en [email protected].

Stadsdeel West is bereikbaar op [email protected]. Volgende week maandag wordt er nog een informatieavond gehouden voor omwonenden van het Amsterbaken.