Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Ondernemingsraad brandweer laakt 'ongenuanceerde toonzetting' korpsleiding

28 juli 2017, 22.17 uur · Foto: Anne Sachtleven

De ondernemingsraad (OR) van de Amsterdamse brandweer haalt in een interne brief hard uit naar de eigen korpsleiding die 'eenzijdige en ongenuanceerde berichtgeving' naar buiten brengt.

Het botert al geruime tijd niet tussen een deel van het Amsterdamse brandweerkorps en de korpsleiding. De nieuwe baas van de brandweer, oud-politiecommissaris Leen Schaap, concludeerde begin dit jaar dat er nogal wat mis was binnen het korps. Daarop volgde een stevige brief van de burgemeester. 

Hierin stond te lezen dat kazerne's als privé-opslag werden gebruikt, afspraken niet werden nagekomen en dat discriminatie binnen de brandweer 'aan de orde van de dag' is. Kort hierop stelde de brandweer-OR al zich 'niet in het geschetste beeld te herkennen' en graag in gesprek te gaan met de korpsleiding.

Opnieuw kritiek burgemeester
Afgelopen woensdag volgde een nieuwe brief van de burgemeester. Er gebeurt te weinig om de cultuur binnen de brandweer te veranderen, stelt hij. Nieuwe plannen zouden zelfs worden gedwarsboomd. Ook stoorde hij zich aan de OR, die zich niet actief zou hebben uitgesproken tegen racistisch en discriminatoir gedrag.

Racisme afgekeurd
Dat laatste doet de OR nu wél. In een interne brief, in handen van AT5, stelt de OR herhaaldelijk 'elke vorm van racisme, discriminatie en pestgedrag binnen de brandweer Amsterdam te verwerpen.'

Ook reageert de OR op het, volgens de rechter, onterechte ontslag van een medewerker. Die had zich schuldig gemaakt aan onder meer discriminatie en racisme. Maar zijn ontslag, door de nieuwe korpsleiding, werd door de rechter teruggedraaid. Dit besluit werd door sommigen binnen de brandweer 'gevierd als een succes', schreef burgemeester Van der Laan

'Die conclusie kunnen wij niet onderschrijven', stelt de OR in de reactie. 'Van (brede) goedkeuring of steun aan het gedrag van de betreffende medewerker lijkt geen sprake.'

'Eenzijdige berichtgeving'
Tot slot schrijft de OR het 'ten zeerste te betreuren dat deze zaak wederom met een ongenuanceerde toonzetting in de pers is terechtgekomen en daarmee brandweermedewerkers en de brandweer zelf schade berokkent. (...) De OR is van mening dat de korpsleiding met haar eenzijdige berichtgeving wederom ruimte heeft gegeven aan ongenuanceerde berichtgeving in de pers in plaats van te werken aan verbinding binnen de organisatie. De OR zal in een later stadium reageren op de gehele brief van de burgemeester.'

Een woordvoerder van de OR laat aan AT5 weten niet inhoudelijk op de interne brief in te willen gaan.