Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Partijen verrast door geheim anti-radicaliseringsproject van Van der Laan

29 oktober 2017, 13.14 uur · Aangepast 29 oktober 2017, 16.25 uur

De gemeentelijke partijen zijn overvallen door het nieuws dat wijlen burgemeester Van der Laan in het diepste geheim een anti-radicaliseringsproject zou hebben gedraaid. Wethouders en raadsleden waren niet op de hoogte van het project met de codenaam 'Grijze Campagne'.

'Ik wist hier in ieder geval niets van af', reageert VVD-raadslid Marianne Poot. 'Het roept bij mij heel veel vragen op. Donderdag hebben we een debat met de locoburgemeester. Mijn eerste vraag zal zijn of dit waar is. Vervolgens wil ik weten waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd en of er nog meerdere projecten zijn waarover de gemeenteraad niet is geïnformeerd.'

Lees ook: 'Van der Laan draaide geheim anti-radicaliseringsproject'

'Te bizar voor woorden'
Ook Diederik Boomsma van het CDA bleek niet op de hoogte. 'Te bizar voor woorden. Nee, ik wist hier niets van en ik vind het onbegrijpelijk dat we dit in Elsevier moeten lezen. Dit roept heel veel nieuwe vragen op, over de hele gang van zaken maar ook over de informatievoorziening aan de raad. Donderdag vergaderen we over de eerdere antwoorden; ik heb net gevraagd om de nieuwe vragen hierover vóór donderdag te beantwoorden zodat we dat mee kunnen nemen.'

'Verder onderzoeken'
'Complex verhaal, dat een beetje als een spionageroman leest', aldus D66-voorman Reinier van Dantzig. 'Maar als Elsevier de stukken erover heeft ingezien en deze zijn authentiek, dan is het verhaal serieus genoeg om verder onderzocht te worden. Ik ga er dan ook vanuit dat de onafhankelijke taskforce dit meeneemt in hun onderzoek. We zullen het College de komende commissievergadering ook hiertoe verzoeken in ieder geval.'

'Roept hoop vragen op'
'Dit roept een hoop vragen op. Ik hoop dat er snel een reactie op komt', aldus PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman. 'Ik ga ervan uit dat er een extra brief naar de raad wordt gestuurd, zodat we donderdag gericht vragen kunnen stellen in de commissie Algemene Zaken. Dit gaat over verschillende dingen, waaronder Bureau Integriteit, het Openbaar Ministerie en het strafrechtelijk onderzoek naar Saadia. Als alle feiten op tafel liggen kun je een conclusie trekken.'

Van der Laan trok afgelopen september persoonlijk het boetekleed aan na de problemen die waren ontstaan binnen zijn anti-radicaliseringsteam. De bedrijfsvoering was volgens hem niet op orde. Hij kondigde aan het programma grotendeels op schop te doen en liet een taskforce de gehele gang van zaken onder de loep nemen.