Start van hoofdcontent

Stad

nl

Stadsbestuur: Nooit geheim anti-radicaliseringsproject gevoerd

31 oktober 2017, 23.42 uur · Aangepast 1 november 2017, 23.39 uur

Het stadsbestuur ontkent stellig dat er ooit een grijze campagne heeft plaatsgevonden. 'Wel is onderzocht of een eventuele campagne een bijdrage zou kunnen leveren aan het tegengaan van radicalisering', schrijft loco-burgemeester Eric van der Burg in een brief aan de gemeenteraad.

Elsevier Weekblad meldde eerder dat burgemeester Eberhard van der Laan in het diepste geheim een eigen anti-radicaliseringsproject draaide. Door middel van vlogs, die niet te herleiden mochten zijn naar de gemeente, moesten jongeren die mogelijk radicaliseerden een spiegel worden voor gehouden.

Lees ook: 'Van der Laan draaide geheim anti-radicaliseringsproject'

'Begin januari 2017 zijn enkele concept filmpjes getoond aan de burgemeester. Die heeft daar zijn ongenoegen geuit over de filmpjes en gezegd er niet mee te kunnen instemmen.' Wel bevestigt de loco-burgemeester dat slechts enkele mensen op de hoogte waren van de mogelijke campagne.

Saadia a.T.
Saadia a.T. was als antiradicaliseringsambtenaar de rechterhand van Van der Laan. Elsevier Weekblad suggereerde dat ze zou zijn ontslagen omdat ze moest boeten voor de mislukte campagne, maar het stadsbestuur ontkent dat. 'Het ontslag van de ambtenaar van 00V, waar in de berichtgeving aan wordt gerefereerd, is niet gebaseerd op de 'grijze campagne" maar op belangenverstrengeling', staat in de brief. 

Ze zou daarnaast ook facturen hebben ingediend die qua 'omvang en het moment van indienen' niet overeen kwamen met de 'omvang en het moment van de verrichtte werkzaamheden'. Dat zou zowel bij het onderzoek naar de vlogs als bij de andere opdrachten het geval zijn.  

Twijfels bij burgemeester
De filmpjes zijn in ieder geval nooit verschenen op het internet, en dat was ook niet de bedoeling, zegt de loco-burgemeester nu. 'Ook bij de burgemeester bestonden er op dat moment al twijfels of een anonieme campagne wel verstandig zou zijn, ook als het gaat om het bestrijden van een ernstig probleem als radicalisering en het voorkomen van een terroristische aanslag.'

Lees ook: Partijen verrast door geheim anti-radicaliseringsproject van Van der Laan

Volgens de loco-burgemeester is er dus wel over nagedacht maar heeft de burgemeester het project gestopt toen hij werd geadviseerd door onder meer de politie en het Openbaar Ministerie. Zij vonden dat er een duidelijke afzender moest zijn van de filmpjes.

Gemeenteraadsleden reageerden geschokt omdat ze niet geïnformeerd waren over de campagne. Maar de gemeente ziet dat anders. 'Omdat er geen voorstel is opgeleverd waar de burgemeester mee heeft ingestemd, had het voorstel formeel nooit enige status, is het niet geagendeerd in de driehoek, niet besproken in het college van B en W en is de gemeenteraad er dus ook niet over geïnformeerd.'

Lees ook: 'Dossier Saadia a.T. bevat alleen facturen van Grijze Campagne'

Geen campagne
'Het college wijst het beeld dat is opgeroepen in sommige media dat de burgemeester in het geheim een campagne zou hebben gevoerd en daar bewust het college en de raad niet over zou hebben geïnformeerd dan ook af', besluit Van der Burg in zijn brief.

Jos van Zetten