Start van hoofdcontent

Stad

nl

Kennisinstellingen sturen brandbrief voor duizenden extra studentenwoningen

12 april 2018, 12.02 uur · Aangepast 12 april 2018, 12.16 uur

Diverse onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters trekken aan de bel vanwege het schrijnend aanbod van studentenwoningen in de stad. In een brief vragen ze informateur Maarten van Poelgeest om tijdens de coalitiebesprekingen betaalbare studentenwoningen hoog op de agenda te plaatsen.

Coalitie Kennisstad
De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, maar ook de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en het Gerrit Rietveld College vragen samen met Woonstichting De Key en Stichting DUWO om jaarlijks tweeduizend extra studentenwoningen. Van Poelgeest is momenteel druk bezig met de coalitieonderhandelingen.

De scholen en huisvesters weten dat de gemeente op de hoogte is van het tekort aan studentenhuisvesting, maar willen, verenigd onder de noemer Coalitie Kennisstad, alsnog een dringende oproep doen om dit punt niet te vergeten aan de onderhandeltafel.

Tweeduizend studentenwoningen per jaar
In de brief stellen zij aan de nog niet gevormde coalitie drie concrete eisen. Ze willen een uitbreiding van het aanbod van studentenwoningen, zodat dit meer in balans komt met het aantal studenten in Amsterdam. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in het vervangen van tijdelijke studentenhuisvesting en moet het delen van al bestaande woningen rondom kennisinstellingen worden toegestaan en vereenvoudigd.

Volgens de kennisinstellingen en studentenhuisvesters moeten studenten erop kunnen rekenen dat er in Amsterdam voldoende betaalbare woningruimte beschikbaar is en daarom roepen zij op om in het coalitie-akkoord afspraken te maken over structurele uitbreiding van tweeduizend studentenwoningen per jaar.

Lees ook: 'Amstelcampus is onbetaalbaar voor studenten'

Bruisend economisch centrum
'Het brede aanbod en de hoge kwaliteit van opleidingen en hogescholen fungeert al jaren als magneet voor studenten. Studenten die we hard nodig hebben voor verdere ontwikkelingen van de Amsterdamse regio', staat er in de brief.

De ondertekenaars stippen aan dat nieuwe studenten kennis, inzichten, ondernemerschap en diversiteit naar de stad brengen. 'In wisselwerking met Amsterdam als aantrekkelijke woonstad ontstaat zo een broedplaats voor innovatie, kennis, creativiteit en talentenontwikkeling. Die unieke combinatie zorgt voor een bruisend economische centrum waar partijen graag willen investeren.' 

Lees ook: ASVA bezorgd over toename Amsterdamse studenten die thuis blijven wonen

Tijdelijke oplossingen
Ondertussen doen de verschillende kennisinstellingen ook de nodige inspanningen door zelf ook op zoek te gaan naar tijdelijke oplossingen om de snel groeiende aantallen studenten op te vangen. Door onder andere eerdere samenwerkingen met de gemeente Amsterdam worden studenten nu bijvoorbeeld tijdelijk gehuisvest in de Bijlmer bajes en Oudemanhuispoort.

Studentenunie ASVA voert vanavond om 18.00 uur actie in de Stopera onder het motto 'Geen student in een tent'.